Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về nhà thơ Huy Cận có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Huy Cận sinh ra ở tỉnh nào?

Xem đáp án

Huy Cận quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của Huy Cận?

Xem đáp án

Huy Cận sinh ngày 31/05/1919, mất ngày 19/02/2005

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Huy Cận tham gia mặt trận Việt Minh năm 1942

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Huy Cận ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1939, Huy Cận ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận