Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về nhà thơ Y Phương có đáp án

  • 125 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Y Phương là nhà thơ dân tộc ít người nào?

Xem đáp án

Y Phương quê quán: Trùng Khánh – Cao Bằng, ông là người dân tộc Tày

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác giả Y Phương sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Y Phương sinh năm 1948

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Y Phương có tên thật là gì?

Xem đáp án

Y Phương sinh năm 1948 tên thật là Hứa Vĩnh Sước

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ông phục vụ quân đội trong thời kì nào?

Xem đáp án

Ông nhập ngũ năm 1968

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Từ sau 1981, Y Phương công tác tại đâu?

Xem đáp án

Năm 1981, ông chuyển về công tác tại sở văn hóa và thông tin tỉnh Cao Bằng

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận