Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về nhà văn A-đam Khu có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tác giả A-đam Khu sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

A-đam Khu sinh năm 1974

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

A-đam Khu là người nước nào?

Xem đáp án

A-đam Khu là triệu phú trẻ nhất ở Xinh-ga-po

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

A-đam Khu được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm bao nhiêu?

Xem đáp án

A-đam Khu được xếp hạng trong số 25 người giàu nhất ở Singapore dưới 40 tuổi năm 2008

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

A-đam Khu hợp tác với ba người bạn ở Đại học Quốc gia Singapore đồng sáng lập một công ty quản lý sự kiện năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Ở tuổi 21, A-đam Khu hợp tác với ba người bạn ở Đại học Quốc gia Singapore đồng sáng lập một công ty quản lý sự kiện, Curoul Entertainment

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

A-đam Khu trở thành huấn luyện viên tại SuperTeen năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Ở tuổi 24, trở thành huấn luyện viên tại SuperTeen, thực hiện các khóa học cho các tổ chức lớn

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận