Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về nhà văn Nguyễn Văn Học có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tác giả Nguyễn Văn Học sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác giả Nguyễn Văn Học sinh năm 1981

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác giả Nguyễn Văn Học quê ở đâu?

Xem đáp án

Nhà văn quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nguyễn Văn Học sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh thế nào?

Xem đáp án

Thuở nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải làm lụng giúp đỡ bố mẹ buôn bán ngoài chợ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Điều gì đã thôi thúc khát vọng văn chương trong nhà văn?

Xem đáp án

Cuộc sống vất vả, khó khăn đã thôi thúc khát vọng văn chương trong nhà văn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nguyễn Văn Học khóa mấy khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội?

Xem đáp án

Nguyễn Văn Học khóa VIII khoa Lý luận – Sáng tác – Phê bình Văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận