Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê của Chu Quang Tiềm?

Xem đáp án

Chu Quang Tiềm quê ở Đông Thành – An Huy – Trung Quốc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đâu không phải là sáng tác của Chu Quang Tiềm?

Xem đáp án

Một số tác phẩm tiêu biểu của Chu Quang Tiềm như: “Tâm lí học văn nghệ”, “Bàn về thơ”, “Bàn về đọc sách”,…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điền vào chỗ … trong đoạn sau khi bàn về phong cách sáng tác của Chu Quang Tiềm.

“Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng,…”

Xem đáp án

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chu Quang Tiềm thường viết về thể loại nào?

Xem đáp án

Những bài chính luận của Chu Quang Tiềm mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đủ lí lẽ xác đáng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và có tính thuyết phục sâu sắc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chu Quang Tiềm sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Chu Quang Tiềm (1897 – 1986)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận