Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về tác giả Giuyn Véc-nơ có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Giuyn Véc-nơ?

Xem đáp án

Giuyn Véc-nơ sinh ngày 08/02/1828, mất ngày 24/03/1905

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Giuyn Véc-nơ là nhà văn nổi tiếng của nước nào?

Xem đáp án

Giuyn Véc-nơ là nhà văn người Pháp nổi tiếng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cha của Giuyn Véc-nơ làm nghề gì?

Xem đáp án

Cha của Giuyn Véc-nơ là ông Pi-e Véc-nơ – một luật sư

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Giuyn Véc-nơ có vị trí như thế nào trong thể loại khoa học viên tưởng?

Xem đáp án

Giuyn Véc-nơ là người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những “cha đẻ” của thể loại này.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đâu là sáng tác của Giuyn Véc-nơ?

Xem đáp án

Hành trình vào tâm Trái Đất là sáng tác của Giuyn Véc-nơ

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận