Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về tác giả Hữu Thỉnh có đáp án

  • 139 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Nhà thơ Hữu Thỉnh tên thật là gì?

Xem đáp án

Hữu Thỉnh tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thỉnh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là quê quán của nhà thơ Hữu Thỉnh?

Xem đáp án

Hữu Thỉnh quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hữu Thỉnh sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Hữu Thỉnh sinh năm 1942

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hữu Thỉnh nhập ngũ năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hữu Thỉnh bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?

Xem đáp án

Năm 1963 ông nhập ngũ rồi trở thành cán bộ tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ Thời kì chống Mỹ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận