Trắc nghiệm Văn 7 CTST Vài nét về tác gủa Vũ Hùng có đáp án

  • 122 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhà văn Vũ Hùng quê tại đâu?

Xem đáp án

Nhà văn Vũ Hùng quê tại làng Láng Cầu Giấy, Hà Nội

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đâu là năm sinh của nhà văn Vũ Hùng?

Xem đáp án

Nhà văn Vũ Hùng sinh năm 1931

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhà văn Vũ Hùng nhập ngũ năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà văn Vũ Hùng nhập ngũ năm 1950

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo nào?

Xem đáp án

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo Quân đội nhân dân

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Vũ Hùng từng giữ chức vụ gì trong Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ văn hóa?

Xem đáp án

Vũ Hùng nguyên là Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế – Bộ văn hóa

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận