Trắc nghiệm Văn 7 Lý thuyết Nói quá có đáp án

  • 150 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nói quá là gì?

Xem đáp án

Nói quá là biện pháp tu từ phong đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Biện pháp nói quá ít được dùng trong thể loại văn bản nào?

Xem đáp án

Biện pháp nói quá ít được dùng trong văn bản hành chính, khoa học

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ý kiến nào nói đúng nhất tác dụng của biện pháp nói quá?

Xem đáp án

Nói quá là biện pháp tu từ phong đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Khi sử dụng biện pháp tu từ nói quá cần chú ý điều gì?

Xem đáp án

Khi sử dụng biện pháp tu từ nói quá cần chú ý đối tượng, hoàn cảnh, tình huống giao tiếp

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho các ví dụ sau: chân cứng đá mềm, đen như cột nhà cháy, dời non lấp biển, ngàn cân treo sợi tóc, xanh như tàu lá, gầy như que củi, long trời lở đất… Nhận xét nào sau đây nói đúng nhất về các ví dụ trên?

Xem đáp án

Các ví dụ trên là các câu thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận