Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Bạch tuộc có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Bạch tuộc do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Bạch tuộc do Giuyn Véc-nơ sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Bạch tuộc được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản Bạch tuộc được trích từ tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản Bạch tuộc thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Bạch tuộc thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản Bạch tuộc được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Bạch tuộc được chia thành 2 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “Đèn trên trần bật sáng”): Hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ

- Phần 2 (còn lại): Cuộc chiến với bạch tuộc khổng lồ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Văn bản Bạch tuộc kể lại sự kiện gì?

Xem đáp án

Văn bản Bạch tuộc kể lại sự kiện tàu No-ti-lớt gặp và chiến đấu với những con quái vật bạch tuộc khổng lồ ở quần đảo Lu-cai

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận