Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân do Ê-dốp sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?

Xem đáp án

Lí do khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn là vào một ngày đẹp trời họ thấy mình phải cong lưng làm lụng trong khi anh Bụng chỉ việc ung dung chén tràn mà không mất công sức gì

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cách phản ứng của Tay khi đình công là gì?

Xem đáp án

“Tay bỏ hẳn việc ham gắp thịt”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cách phản ứng của Miệng khi đình công là gì?

Xem đáp án

“Miệng chối từ nhất quyết không xơi”

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận