Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Ca Huế có đáp án

  • 133 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Ca Huế được viết theo thể loại nào?

Xem đáp án

Văn bản Ca Huế được viết theo thể loại văn bản thông tin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ca Huế khởi nguồn từ đâu?

Xem đáp án

Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền trong cung vua, phủ chúa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình thức diễn xướng của ca Huế mang đặc điểm gì?

Xem đáp án

Hình thức diễn xướng của ca Huế mang tính bác học

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ca Huế dành cho tầng lớp nào?

Xem đáp án

Ca Huế dành cho giới thượng lưu say mê nghệ thuật

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận