Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Chất làm gỉ có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Chất làm gỉ là cuộc trò chuyện giữa ai?

Xem đáp án

Văn bản Chất làm gỉ là cuộc trò chuyện giữa viên đại tá và viên trung sĩ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chất làm gỉ?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Chất làm gỉ là tự sự

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Vì sao viên đại tá muốn nói chuyện với viên trung sĩ?

Xem đáp án

Viên đại tá muốn nói chuyện với viên trung sĩ vì ông nghe nói viên trung sĩ bị căng thẳng thần kinh và làm việc gì cũng không thành

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Lí do gì khiến viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành?

Xem đáp án

Lí do gì khiến viên trung sĩ làm việc gì cũng không thành vì anh ta muốn sống không có chiến tranh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Viên trung sĩ muốn làm gì để làm biến mất những cỗ đại bác, xe tăng…?

Xem đáp án

Viên trung sĩ muốn tạo ra chất làm hoen gỉ để làm biến mất những cỗ đại bác, xe tăng…

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận