Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Ếch ngồi đáy giếng có đáp án

  • 210 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” thuộc thể loại ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nhân vật chính trong truyện là con vật nào sau đây?

Xem đáp án

Nhân vật chính trong truyện là con ếch

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở đâu?

Xem đáp án

Theo truyện, con ếch trước giờ sống ở trong cái giếng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Truyện phê phán đối tượng nào?

Xem đáp án

Truyện phê phán những kẻ dốt nát mà huênh hoang

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đâu là giá trị nghệ thuật của truyện?

Xem đáp án

Truyện đặc sắc bởi những nghệ thuật của truyện ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận