Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang có đáp án

  • 197 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ ngàn đời này, vật dân tộc đã trở thành môn thể thao gắn bó sâu sắc với người dân vùng nào?

Xem đáp án

Từ ngàn đời này, vật dân tộc đã trở thành môn thể thao gắn bó sâu sắc với người dân Bắc Giang

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang thuộc thể loại văn bản thông tin

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản giới thiệu về điều gì?

Xem đáp án

Văn bản giới thiệu về nét đặc sắc của hội vật Bắc Giang

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Để chuẩn bị cho hội vật, khâu quan trọng đầu tiên là gì?

Xem đáp án

Để chuẩn bị cho hội vật, khâu quan trọng đầu tiên là lựa chọn hai đô thực hiện keo vật thờ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong văn bản, người dân muốn gửi gắm điều gì thông qua đấu vật?

Xem đáp án

Thông qua đấu vật, người ta mong cho dương vượng để “mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu”

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận