Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác phẩm “Tiếng gà trưa” được nhắc đến trong văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa do ai sáng tác?

Xem đáp án

Tác phẩm “Tiếng gà trưa” được nhắc đến trong văn bản do Xuân Quỳnh sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa là nghị luận

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa được chia thành 4 phần

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Theo tác giả Đinh Trọng Lạc, khổ thơ đầu bài thơ Tiếng gà trưa viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Theo tác giả Đinh Trọng Lạc, khổ thơ đầu bài thơ Tiếng gà trưa kể chuyện anh bộ đội trên đường hành quân, khi dừng chân bên một xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo Đinh Trọng Lạc, Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà Ò…ó…o của Trần Đăng Khoa ở điểm nào?

Xem đáp án

Theo Đinh Trọng Lạc, Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà Ò…ó…o của Trần Đăng Khoa ở chỗ nó có một cái gì lắng động làm người ta xao xuyến, bồi hồi

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận