Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn Hội thi thổi cơm có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Hội thi thổi cơm thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Hội thi thổi cơm thuộc thể loại văn bản thông tin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Hội thi thổi cơm là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Hội thi thổi cơm là thuyết minh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản Hội thi thổi cơm có mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản Hội thi thổi cơm có 5 phần

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Văn bản Hội thi thổi cơm nêu quy tắc thi nấu cơm của bao nhiêu địa phương?

Xem đáp án

Văn bản Hội thi thổi cơm nêu quy tắc thi nấu cơm của 4 nhiêu địa phương

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Văn bản Hội thi thổi cơm nêu quy tắc thi nấu cơm của 4 nhiêu địa phương

Xem đáp án

Hội thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm – Hà Nội) nhằm diễn lại tích Phan Tây Nhạc, vị tướng thời vua Hùng thứ 18, đã rèn luyện cho quân sĩ thực hành một cách thành thạo, đặc biệt là nấu được cơm ăn trong điều kiện khó khăn

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận