Trắc nghiệm Văn 7 Vài nét về tác giả Bùi Hồng có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà văn Bùi Hồng tên thật là gì?

Xem đáp án

Nhà văn Bùi Hồng tên thật là Bùi Văn Hồng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Bùi Hồng?

Xem đáp án

Nhà văn Bùi Hồng sinh ngày 05/12/1931, mất ngày 22/11/2012

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Địa danh nào là quê quán của nhà văn Bùi Hồng?

Xem đáp án

Nhà văn Bùi Hồng quê tại Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nhà văn Bùi Hồng bắt viết và in các truyện kí, phê bình sách từ năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà văn Bùi Hồng bắt viết và in các truyện kí, phê bình sách từ năm 1951

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đâu không phải sáng tác của nhà văn Bùi Hồng?

Xem đáp án

Những ngày thơ ấu không phải sáng tác của nhà văn Bùi Hồng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận