Trắc nghiệm Văn 7 Vài nét về tác giả Rây Brét-bơ-ry có đáp án

  • 161 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là một nhà văn chuyên sáng tác thể loại gì?

Xem đáp án

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là một nhà văn chuyên sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng và bí ẩn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của nhà văn Rây Brét-bơ-ry?

Xem đáp án

Rây Brét-bơ-ry sinh ngày 22/08/1920, mất ngày 05/06/2012

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là người nước nào?

Xem đáp án

Nhà văn Rây Brét-bơ-ry là nhà văn nổi tiếng người Mỹ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Rây Brét-bơ-ry?

Xem đáp án

Cuốn tiểu thuyết giả tưởng Tarzan đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Rây Brét-bơ-ry khi ông cùng cha đến Los Angeles

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Rây Brét-bơ-ry cho ra mắt cuốn sách đầu tiên The Martian Chronicles năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Rây Brét-bơ-ry cho ra mắt cuốn sách đầu tiên The Martian Chronicles năm 1950

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận