Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 11. Định luật Coulomb về tương tác tĩnh điện có đáp án

  • 536 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điện tích của một electron có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Điện tích của một electron có giá trị bằng -1,6.10-19 C.

Đáp án đúng là B


Câu 3:

Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đối với hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy, nghĩa là chúng mang điện tích cùng dấu với nhau, do đó .

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Hai điện tích điểm có độ lớn không đổi được đặt trong cùng một môi trường có hằng số điện môi là , nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ

Xem đáp án

nên khi khoảng cách giữa chúng tăng 2 lần thì lực tương tác sẽ giảm 4 lần.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận