Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 14. Tụ điện có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trên vỏ một tụ điện có ghi  Trên vỏ một tụ điện có ghi 1000 uF- 63 V. Điện tích tối đa có thể tích cho tụ có giá trị là (ảnh 1). Điện tích tối đa có thể tích cho tụ có giá trị là

Xem đáp án

Điện tích tối đa Q = CU = 0,063 C

Đáp án đúng là B


Câu 2:

Hệ nào sau đây có thể coi tương đương như một tụ điện?

Xem đáp án

Tụ điện có cấu tạo gồm 2 vật dẫn đặt gần nhau, cách điện với nhau.

Đáp án đúng là B


Câu 4:

Khi tăng diện tích đối diện giữa hai bản tụ lên bốn lần và khoảng cách giữa hai bản tụ cũng tăng hai lần thì điện dung của tụ điện phẳng sẽ

Xem đáp án

Điện dung của tụ phẳng: . Khi S tăng 4 lần, d tăng 2 lần nên C tăng 2 lần.

Đáp án đúng là A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận