Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 15. Năng lượng và ứng dụng của tụ điện có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ tăng 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ

Xem đáp án

⇒ Nếu U tăng 2 lần thì W tăng 4 lần.

Đáp án đúng là B.


Câu 2:

Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 16 lần thì phải tăng điện tích của tụ

Xem đáp án

Năng lượng điện trường của tụ tỉ lệ thuận với bình phương điện tích của tụ.

Để năng lượng điện trường tăng 16 lần thì điện tích phải tăng 4 lần.

Đáp án đúng là B.


Câu 4:

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không sử dụng tụ điện?

Xem đáp án

Tuabin nước không có tụ điện.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận