Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 17. Điện trở. Định luật Ohm có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Ở hình vẽ, khi hiệu điện thế U tăng, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Điện trở của kim loại không đổi.

Điện trở của diode giảm.

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Một dây dẫn kim loại có điện trở R được cắt thành ba đoạn bằng nhau rồi tết lại với nhau để tạo thành một dây dẫn mới có chiều dài bằng 1/3 chiều dài ban đầu. Điện trở của dây mới này có giá trị là

Xem đáp án

Mỗi đoạn dây nhỏ có chiều dài giảm 3 lần nên điện trở của chúng giảm 3 lần.

Điện trở mới của dây sau khi tết lại (giống như 3 điện trở mắc song song):

Đáp án đúng là B


Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ, các điện trở R đều bằng nhau. Điện trở tương đương giữa M và N là

Xem đáp án

Mạch nhỏ AB là mạch cầu cân bằng, nên điện trở tương đương của mạch nhỏ AB:

Đáp án đúng là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận