Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 18. Nguồn điện có đáp án

  • 244 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện có độ lớn

Xem đáp án

Hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện có độ lớn luôn bằng suất điện động của nguồn điện khi không có dòng điện chạy qua nguồn.

Đáp án đúng là A


Câu 2:

Hai pin ghép nối tiếp với nhau thành bộ thì

Xem đáp án

Hai pin ghép nối tiếp với nhau thành bộ thì điện trở trong của bộ pin luôn lớn hơn điện trở trong của mỗi pin. Vì

Đáp án đúng là D


Câu 3:

Hai pin giống nhau ghép song song với nhau thành bộ thì

Xem đáp án

Hai pin giống nhau ghép song song với nhau thành bộ thì điện trở trong của bộ pin luôn nhỏ hơn điện trở trong của mỗi pin. Vì .

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Một pin sau một thời gian đem sử dụng thì

Xem đáp án

Một pin sau một thời gian đem sử dụng thì suất điện động của pin giảm và điện trở trong của pin tăng.

Đáp án đúng là D


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng.

Dòng điện chạy qua một bình acquy

Xem đáp án

Dòng điện chạy qua một bình acquy có chiều đi vào cực dương khi acquy đang được nạp điện.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận