Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 19. Năng lượng điện. Công suất điện có đáp án

  • 181 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện thế hai đầu không đổi thì trong 1 phút tiêu thụ 40 J điện năng. Thời gian để đoạn mạch này tiêu thụ hết một 1 kJ điện năng là

Xem đáp án

Đổi 1 kJ = 1000 J.

Thời gian để đoạn mạch này tiêu thụ hết một 1 kJ điện năng là: (phút).

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 12 phút nó tiêu thụ một năng lượng

Xem đáp án

Đổi 12 phút = 720 giây

Trong 12 phút đoạn mạch tiêu thụ một năng lượng là

= 100.720 = 72000 (J) = 72 (kJ).

Đáp án đúng là D


Câu 3:

Đặt một hiệu điện thế U = 18 V vào hai đầu điện trở R = 9 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?

Xem đáp án

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch = 2 A

Áp dụng công thức tính công suất điện của một đoạn mạch là:

.

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

Xem đáp án

Áp dụng công thức định luật Jun – Len xơ

Q = I2.R.t = 22.100.(2.60) = 48000 J= 48 kJ

Đáp án đúng là A.


Câu 5:

Cho mạch điện gồm hai điện trở nối tiếp mắc vào một nguồn điện, biết hiệu điện thế hai đầu điện trở R1 là U1 = 9V, R1 = 15 Ω. Biết hiệu điện thế hai đầu R2 là U2 = 6V. Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 5 phút là

Xem đáp án

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở R1, ta có

Vì hai điện trở mắc nối tiếp nên I = I1 = I2 = 0,6 A

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở R2.

Ta có

Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút là

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận