Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 3. Năng lượng trong dao động điều hoà có đáp án

  • 119 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Một vật dao động điều hoà theo chu kì T. Trong quá trình dao động, thế năng dao động có giá trị

Xem đáp án

Thế năng biến thiên tuần hoàn theo chu kì T/2.

Đáp án đúng là B


Câu 4:

Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ là  Một vật dao động điều hoà có phương trình li độ là x= 5 cos (10t) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc bằng bao nhiêu? (ảnh 1) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc bằng hai lần tần số góc của li độ.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận