Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 5. Sóng và sự truyền sóng có đáp án

  • 372 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sóng cơ học là

Xem đáp án

Sóng cơ học là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Sóng dọc là

Xem đáp án

Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Sóng ngang là

Xem đáp án

Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sóng cơ học?

Xem đáp án

B – Sai, vì sóng cơ không truyền được trong chân không.

C – Đúng

D – Đúng

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Sóng ngang truyền được trong các môi trường

Xem đáp án

Sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận