Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 6. Các đặc trưng vật lí của sóng có đáp án

  • 352 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tốc độ sóng là

Xem đáp án

Tốc độ sóng là tốc độ lan truyền năng lượng của sóng trong không gian.

Đáp án đúng là C


Câu 2:

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1,0 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi. Trong khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp khi một phần tử của môi trường ở vị trí cân bằng, sóng lan truyền được quãng đường là

Xem đáp án

Bước sóng

Trong khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp khi một phần tử của môi trường ở vị trí cân bằng tương ứng với nửa chu kì, sóng lan truyền được quãng đường là

Đáp án đúng là D


Câu 3:

Xét một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình:  Xét một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình: u= 6 cos ( 100 pi t - 4 pi x) (cm) (x được tính bằng cm, t được tính bằng s). Tại một thời điểm, hai điểm gần nhất dao động cùng pha và hai điểm gần nhất dao động ngược  (ảnh 1) (x được tính bằng cm, t được tính bằng s). Tại một thời điểm, hai điểm gần nhất dao động cùng pha và hai điểm gần nhất dao động ngược pha cách nhau các khoảng lần lượt bằng

Xem đáp án

Ta có:  Xét một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình: u= 6 cos ( 100 pi t - 4 pi x) (cm) (x được tính bằng cm, t được tính bằng s). Tại một thời điểm, hai điểm gần nhất dao động cùng pha và hai điểm gần nhất dao động ngược  (ảnh 2). Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha và hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha lần lượt cách nhau các khoảng bằng bước sóng và nửa bước sóng.

Đáp án đúng là B


Câu 4:

Tốc độ sóng là

Xem đáp án

Tốc độ sóng là tốc độ lan truyền năng lượng của sóng trong không gian.

Đáp án đúng là C


Câu 5:

Một sóng truyền trên dây đàn hồi có biên độ bằng 6 cm, tần số bằng 16 Hz và có tốc độ truyền bằng 8,0 m/s. Phương trình truyền sóng có thể là

Xem đáp án

Ta có: với x được tính bằng m.

Đáp án đúng là A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

7 tháng trước

Cẩm Tú

Bình luận


Bình luận