Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 7. Sóng điện từ có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Sóng điện từ là sóng ngang, truyền được trong chân không.

Đáp án đúng là B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không chính xác khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn so với bước sóng của tia tử ngoại.

Đáp án đúng là B


Câu 3:

Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì

Xem đáp án

Khi sóng điện từ truyền từ không khi vào nước thì tốc độ truyền sóng giảm, trong khi tần số không đổi nên bước sóng cũng giảm.

Đáp án đúng là D


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là không chính xác khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

Vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc với nhau.

Đáp án đúng là A


Câu 5:

Một sóng điện từ truyền theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên theo chiều dương của trục Oz. Tại một thời điểm xác định, vectơ cường độ điện trường hướng theo chiều dương của trục Oy. Vectơ cường độ từ trường

Xem đáp án

Các vectơ và phương truyền sóng tạo thành một tam diện vuông thuận.

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận