Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 8. Giao thoa sóng có đáp án

 • 242 lượt thi

 • 12 câu hỏi

 • 45 phút

Câu 4:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng (ảnh 1). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D và hai khe cách nhau một khoảng a. Khi thay nguồn bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng (ảnh 2), để khoảng vân có độ lớn không đổi, ta có thể

Xem đáp án

Khoảng vân: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng (ảnh 3), sau khi thay đổi bước sóng có Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng (ảnh 4)

Ta có: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ban đầu hai khe được chiếu bằng nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng (ảnh 5), để I không đổi thì tăng a 1,5 lần, giữ D không đổi.

Đáp án đúng là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận