Trắc nghiệm Vật lí 11 CTST Bài 9. sóng dừng có đáp án

  • 186 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 5:

Sóng dừng trên một sợi dây dài Sóng dừng trên một sợi dây dài 1m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là (ảnh 1) (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là

Xem đáp án

Dây có hai đầu cố định có 2 bụng sóng nên k = 2: Sóng dừng trên một sợi dây dài 1m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là (ảnh 2)

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận