Trắc nghiệm Vương quốc Chăm - pa có đáp án

  • 319 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Vương quốc cổ Cham-pa ra đời khi nào?

Xem đáp án

Vương quốc Chăm-pa ra đời sau cuộc khởi nghĩa của nhân dân Chăm-pa năm 192 ở huyện Tượng Lâm ngày nay.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tên gọi ban đầu của nước Chăm-pa tên gì?

Xem đáp án

Tên gọi ban đầu của vương quốc Chăm-pa có tên là Lâm Ấp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cư dân bản địa sinh sống ở huyện Tượng Lâm được gọi là

Xem đáp án

Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất (nay thuộc Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), là địa bản sinh sống của bộ lạc Dừa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Vương quốc Chăm-pa ra đời trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh, cuối thế kỉ II, Vương quốc Champa ra đời.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trước thế kỉ VIII, người Chăm-pa đã xây dựng vương quốc ở đâu?

Xem đáp án

Trước thế kỉ VIII, người Chăm-pa xây dựng một vương quốc khá hùng mạng trên sông Thu Bồn, với kinh đô là Sin-ha-pu-ra (ở Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận