Trắc nghiệm Xã hội nguyên thủy có đáp án

  • 209 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Những công cụ lao động của người nguyên thủy được các nhà khoa học gọi là gì?

Xem đáp án

Những công cụ thô sơ của Người tối cổ được các nhà khoa học gọi là rìu tay, mảnh tước.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Một trong những phát minh quan trọng của Người tối cổ là gì?

Xem đáp án

Phát minh quan trọng nhất của Người tối cổ đó là tìm ra lửa, con người chuyển từ ăn tươi, sống sang ăn chín, uống sôi, nâng cao đời sống.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi nào Người tinh khôn săn bắt được những loại thú rừng lớn, chạy nhanh?

Xem đáp án

Khi biết sử dụng lao, cung tên nguồn thức ăn của Người tối cổ trở lên phong phú hơn, họ có thể săn bắt được những loại thú rừng lớn, chạy nhanh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Các tổ chức xã hội của thời kì nguyên thủy gồm

Xem đáp án

Các tổ chức xã hội của thời kì nguyên thủy gồm bầy người nguyên thủy, thị tộc, bộ lạc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đâu không phải là đặc điểm tổ chức xã hội của người tinh khôn?

Xem đáp án

Đặc điểm không phải tổ chức xã hội của người tinh khôn đó là có từ 5-7 gia đình lớn.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận