Khóa học gồm 9 chuyên đề bám sát theo chương trình Toán 10 giúp học sinh làm quen với chương trình Toán ở phổ thông, đồng thời nắm chắc kiến thức cơ bản làm nền tảng cho kỳ thi 2021
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2316 học viên ghi danh

Giáo viên: Phạm Như Toàn

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 11 giờ, 37 phút, 19 giây

Bài giảng: 69 bài

Học liệu: 32

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn - Hệ BPT một ẩn 00:06:23
 • Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai - Tam thức bậc hai 00:10:57
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Phần 1 00:13:01
 • Bài 1. Phương trình đường thẳng - Phần 1 00:07:22
 • Bài 1. Mệnh đề - MĐ, MĐ chứa biến; Phủ định của MĐ; MĐ kéo theo; MĐ đảo - hai MĐ tương đương 00:11:46
 • Bài 1. Mệnh đề - kí hiệu với mọi và tồn tại 00:09:24
 • Bài 2. Tập hợp - Lý thuyết 00:11:47
 • Bài 2. Tập hợp - Bài tập củng cố 00:04:06
 • Bài 3. Các phép toán tập hợp - Lý thuyết 00:13:29
 • Bài 3. Các phép toán tập hợp - Bài tập củng cố 00:03:45
 • Bài 4. Các tập hợp số - Lý thuyết 00:12:41
 • Bài 4. Các tập hợp số - Bài tập củng cố 00:10:18
 • Bài 5. Số gần đúng. Sai số 00:10:13
 • Bài 1. Hàm số - Ôn tập hàm số 00:05:01
 • Bài 1. Hàm số - Sự biến thiên của hàm số 00:09:35
 • Bài 1. Hàm số - Tính chẵn lẻ của hàm số 00:07:56
 • Bài 2. Hàm số y = ax + b - Ôn tập về HS bậc nhất và HS hằng 00:07:39
 • Bài 2. Hàm số y = ax + b . Hàm số y=|x| 00:10:07
 • Bài 3. Hàm số bậc hai - Đồ thị của hàm số bậc hai 00:22:52
 • Bài 3. Hàm số bậc hai - Chiều biến thiên của hàm số bậc hai 00:06:24
 • Bài 1. Đại cương về phương trình - Khái niệm về phương trình 00:08:19
 • Bài 1. Đại cương về phương trình - PT tương đương và PT hệ quả 00:07:50
 • Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Phần 1) 00:17:53
 • Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (phần 2) 00:15:22
 • Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (Phần 1) 00:13:56
 • Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (Phần 2) 00:10:10
 • Bài 1. Bất đẳng thức - Ôn tập bất đẳng thức 00:08:45
 • Bài 1. Bất đẳng thức - Bất đẳng thức Cô - si 00:06:50
 • Bài 1. Bất đẳng thức - Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối 00:06:23
 • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn - Khái niệm BPT một ẩn 00:11:47
 • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn - Hệ BPT một ẩn 00:06:23
 • Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn - BPT tương đương và phép biến đổi tương đương 00:14:55
 • Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn - Một số lưu ý 00:11:02
 • Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất - Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất 00:18:31
 • Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất - Xét dấu tích, thương của nhị thức bậc nhất 00:09:21
 • Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất - Áp dụng vào giải bất phương trình 00:17:27
 • Bài 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Phần 1 00:08:39
 • Bài 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - Phần 2 00:07:19
 • Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai - Tam thức bậc hai 00:10:57
 • Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai - Dấu của tham thức bậc hai 00:22:38
 • Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai - Bất phương trình bậc hai một ẩn 00:11:51
 • BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 00:00:00
 • Bài 1: Thống kê - Ôn tập + số trung bình cộng 00:12:28
 • Bài 1: Thống kê - Phương sai + Độ lệch chuẩn 00:11:09
 • Bài 1. Cung và góc lượng giác - Khái niệm 00:05:54
 • Bài 1. Cung và góc lượng giác - Số đo của cung và góc lượng giác 00:18:22
 • Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung và ý nghĩa hình học của tan và cos 00:09:46
 • Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung - Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 00:16:32
 • Bài 3. Công thức lượng giác - Công thức cộng và công thức nhân đôi 00:09:42
 • Bài 3. Công thức lượng giác - Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích 00:16:38
 • BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 6 00:00:00
 • Bài 1. Các định nghĩa - Phần 1 00:07:44
 • Bài 1. Các định nghĩa - Phần 2 00:07:37
 • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ - Phần 1 00:02:40
 • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ - Phần 2 00:01:41
 • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ - Phần 3 00:01:33
 • Bài 3. Tích của vecto với một số - Phần 1 00:11:58
 • Bài 3. Tích của vecto với một số - Phần 2 00:14:15
 • Bài 4. Hệ trục tọa độ - Phần 1 00:19:23
 • Bài 4. Hệ trục tọa độ - Phần 2 00:15:25
 • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ - Phần 1 Đang cập nhật
 • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ - Phần 2
 • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ - Phần 1 00:11:02
 • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ - Phần 2 00:08:02
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Phần 1 00:13:01
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Phần 2 00:12:35
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Phần 3 00:09:03
 • Bài 1. Phương trình đường thẳng - Phần 1 00:07:22
 • Bài 1. Phương trình đường thẳng - Phần 2 00:11:38
 • Bài 1. Phương trình đường thẳng - Phần 3 00:13:07
 • Bài 1. Phương trình đường thẳng - Phần 4 00:04:08
 • Bài 2. Phương trình đường tròn - Phần 1 00:07:16
 • Bài 2. Phương trình đường tròn - Phần 2 00:05:37
 • Bài 3. Phương trình đường elip - Phần 1 00:08:20

Mô tả

Khóa học Toán lớp 10 của thầy Phạm Như Toàn cung cấp cho các em  đầy đủ kiến thức cơ bản trong chương trình Sách giáo khoa, giúp học sinh nắm vững lí thuyết và biết cách giải quyết các dạng bài tập cơ bản.
Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn học.
Khóa học gồm 9 chuyên đề bám sát theo chương trình Toán 10 giúp học sinh làm quen với chương trình Toán ở phổ thông, đồng thời nắm chắc kiến thức cơ bản làm nền tảng cho kỳ thi 2021. Đặc biệt hơn, hệ thống bài tập tự luyện trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm ngay từ lớp 10.
Nội dung khóa học:

Về mặt kiến thức khóa học gồm 6 chuyên đề đại số và 3 chuyên đề hình học với hơn 30 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 10

Phần đại số của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về

Mệnh đề, tập hợp
Hàm số bậc nhất và bậc hai
Phương trình và hệ phương trình
Bất đẳng thức và bất phương trình
Thống kê
Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Phần hình học của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức nền tảng về

Vecto
Tích vô hướng 2 vectơ và ứng dụng
Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Đặc điểm nổi bật của khóa học

Khóa học của thầy Toàn có nội dung cô đọng trong các bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa
Hệ thống bài kiểm tra thường xuyên và cập nhật ứng với các bài kiểm tra trên trường.
Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.
Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.
Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.
Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…
Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.
Đối tượng của khóa học:

Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.
Học sinh lớp 10 muốn chủ động tham khảo chương trình hoặc học lại kiến thức đã học trên lớp.
Những phụ huynh mong muốn tham khảo chương trình để hướng dẫn con mình học.
Giáo viên muốn tham khảo thêm để chuẩn bị bài giảng trên lớp.
Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết cơ bản.
Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp
Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết)
Kết quả sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức toán cơ bản lớp 10
Giúp học sinh bồi dưỡng tình yêu đối với Toán học từ đó nâng cao thái độ học tập tích cực.
Rèn luyện được kĩ năng làm Toán trắc nghiệm ngay từ lớp 10.
Giúp học sinh tự tin với các bài học trên lớp, giành điểm số cao trong các bài thi/ kiểm tra

Thông tin giáo viên

3 Trung bình

2 đánh giá

14 sinh viên

1 khóa học

Phạm Như Toàn

giao_vien

Thầy Phạm Như Toàn là một giáo viên trẻ được biết đến với phong cách giảng dạy tận tình, thân thiện dễ dàng chiếm được cảm mến của học sinh, từ đó khơi dậy niềm đam mê Toán học cho các em. Với cách trình bày khoa học, mạch lạc và dễ hiểu, các bài giảng của thầy giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với hệ thống kiến thức Toán học . Ngoài việc giúp các em hiểu rõ bản chất của kiến thức, thầy còn hướng dẫn học sinh cách tư duy để xử lý tất cả các dạng bài toán từ dễ đến khó trong quá trình học tập, ôn luyện.

Bảng vàng thành tích
*Đạt giải nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 10,12.
* Đạt 10 điểm môn Toán trong kì thi Đại Học năm 2017
* Á khoa ĐH Xây Dựng
* Tốt nghiệp 2 trường ĐH Xây Dựng ngành kĩ sư tài năng & ĐH Sư Phạm 1 ngành Toán

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Hoàng Văn Tạ

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

11 giờ, 37 phút, 19 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1627
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

11 giờ, 37 phút, 19 giây
Cập nhật 21-02-2020
5
2018
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lý lớp 10 - Thầy Quách Duy Trường

11 giờ, 37 phút, 19 giây
Cập nhật 21-02-2020
0
2470
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ