ÔN LUYỆN môn Toán 10 - Thầy Nguyễn Thành Trung
599,000 VNĐ 899,000 VNĐ Giảm 33%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2007 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Thành Trung

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 51 giờ, 18 phút, 3 giây

Bài giảng: 141 bài

Học liệu: 10

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Dạng 2: Tìm m để hàm số xác định trên D 00:22:39
 • Dạng 3: Bảng biến thiên hàm bậc hai 00:17:13
 • Vấn đề 2: Lập phương trình đường tròn 00:11:07
 • Bài 3: Phân dạng bài tập các hệ thức lượng trong tam giác 00:13:07
 • Bổ trợ kiến thức bấm máy tính Casio Phần 1 00:31:35
 • Bổ trợ kiến thức bấm máy tính Casio Phần 2 00:26:12
 • Bổ trợ kiến thức bấm máy tính Casio Phần 3 00:16:56
 • Dạng 1: Nhận biết mệnh đề 00:05:14
 • Dạng 2: Xác định tính đúng sai của mệnh đề 00:10:59
 • Dạng 3: Mệnh đề chứa biến 00:03:48
 • Dạng 4: Phủ định một mệnh đề 00:02:39
 • Dạng 5: Tìm điều kiện cần đủ của mệnh đề kéo theo 00:04:17
 • Dạng 6: Mệnh đề tương đương và tính đúng sai 00:03:48
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Dạng 1: Xác định tập hợp bằng liệt kê phần tử 00:08:25
 • Dạng 2: Xác định tập hợp bằng chỉ ra tính chất 00:03:37
 • Dạng 3: Xác định tập con 00:11:38
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Dạng 1: Xác định giao của hai tập hợp 00:09:29
 • Dạng 2: Xác định hợp của hai tập hợp 00:09:46
 • Dạng 3: Xác định hợp hiệu và bù trừ của hai tập hợp 00:08:53
 • Dạng 4: Xác định hai tập hợp bằng nhau 00:03:14
 • Dạng 5:Tìm ẩn để thỏa mãn phép toán 00:04:38
 • Dạng 6: Bài toán thực tế 00:09:31
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Dạng 1: Biểu diễn các tập con 00:11:06
 • Dạng 2: Giao của hai tập con 00:13:45
 • Dạng 3: Hợp của hai tập con 00:10:32
 • Dạng 4: Hiệu và bù hai tập con 00:12:50
 • Dạng 5:Bài toán tổng hợp giao, hợp, hiệu, bù, của hai tập hợp 00:38:16
 • Dạng 6: Tìm giá trị nguyên, số tự nhiên giao, hợp, hiệu, bù, tập con R 00:11:51
 • Dạng 7: Tìm tham số để tập con R thỏa mãn điều kiện cho trước 00:19:16
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Dạng 1; Tìm điều kiện để hàm số xác định 00:23:54
 • Dạng 2: Tìm m để hàm số xác định trên D 00:22:39
 • Dạng 3: Tính giá trị của hàm số 00:09:29
 • Dạng 4: Xét tính chẵn lẻ của hàm số 00:12:35
 • Dạng 5: Tìm tham số để hàm số để hàm số chẵn hoặc lẻ 00:17:48
 • Dạng 6: Xét tính đồng biến nghịch biến hàm số 00:20:09
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Dạng 1: Xác định hàm số bậc nhất Phần 1 00:24:02
 • Dạng 1: Xác định hàm số bậc nhất Phần 2 00:22:43
 • Dạng 2: Tương giao hàm bậc nhất Phần 1 00:22:49
 • Dạng 2: Tương giao hàm bậc nhất Phần 2 00:22:41
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Dạng 1: Khảo sát về hàm bậc hai 00:21:56
 • Dạng 2: GTNN- GTLN liên quan tới hàm bậc hai 00:33:33
 • Dạng 3: Bảng biến thiên hàm bậc hai 00:17:13
 • Dạng 4: Xác định hàm bậc hai - Phần 1 00:29:27
 • Dạng 4: Xác định hàm bậc hai - Phần 2 00:30:12
 • Dạng 5: Tương giao hàm bậc hai - Phần 1 00:27:56
 • Dạng 5: Tương giao hàm bậc hai - Phần 2 00:24:10
 • Dạng 6: Bài toán tương giao hàm tuyệt đối 00:29:59
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Đại cương về phương trình 00:21:52
 • Dạng 1: Điều kiện xác định của phương trình 00:06:59
 • Dạng 2: Xác định PT tương đương - hệ quả - Phần 1 00:29:45
 • Dạng 2: Xác định PT tương đương - hệ quả - Phần 2 00:22:54
 • Dạng 3: Xác định tham số để hai PT tương đương - Phần 1 00:29:06
 • Dạng 3: Xác định tham số để hai PT tương đương - Phần 2 00:30:54
 • Dạng 4: Giải phương trình ở dạng cơ bản 00:13:50
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập 00:00:00
 • Phân dạng bài tập phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (Phần 1) 00:48:23
 • Phân dạng bài tập phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn (Phần 2) 00:29:33
 • Phương trình vô tỷ 00:30:49
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 4. Phương trình hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 00:16:32
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 1: Bất đẳng thức Đang cập nhật
 • DẠNG 1: GIẢI BIỆN LUẬN BẤT PT BẬC NHẤT 00:36:05
 • DẠNG 2: GIẢI HỆ BẤT PT BẬC NHẤT MỘT ẨN 00:41:12
 • Bài 3 . Dấu của nhị thức bậc nhất 00:15:44
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 4. Bất pt và hệ bất pt bậc nhất hai ẩn 00:24:06
 • Bài 5 : Tam thức bậc hai 00:11:24
 • Bài 1: Lý thuyết cung và góc lượng giác 00:25:45
 • Bài 2: Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung lượng giác Phần 1 00:24:57
 • Bài 2: Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung lượng giác Phần 2 00:25:17
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Dạng 1: Biểu diễn góc và cung lượng giác 00:17:20
 • Dạng 2: Xác định giá trị của biểu thức lượng giác 00:40:17
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 4: Một số công thức lượng giác Phần 1 00:37:23
 • Bài 4: Một số công thức lượng giác Phần 2 00:33:39
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Dạng 1: Tính giá trị lượng giác biểu thức lượng giác 00:31:52
 • Dạng 2: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện Phần 1 00:37:51
 • Dạng 2: Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện Phần 2 00:27:09
 • Dạng 3: Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc góc, đơn giản biểu thức 00:25:40
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Nhận biết những định nghĩa 00:07:02
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Tổng hiệu hai vecto (Phần 1) 00:24:22
 • Tổng hiệu hai vecto (Phần 2) 00:24:50
 • Dạng 1: Chứng minh đẳng thức vector (Phần 1) 00:25:28
 • Dạng 1: Chứng minh đẳng thức vector (Phần 2) 00:26:25
 • Dạng 1: Chứng minh đẳng thức vector (Phần 3) 00:18:35
 • Dạng 1: Chứng minh đẳng thức vector (Phần 4) 00:18:40
 • Dạng 2: Xác định độ dài tổng hiệu hai vector (Phần 1) 00:25:46
 • Dạng 2: Xác định độ dài tổng hiệu hai vector (Phần 2) 00:32:39
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Dạng 1: Xác định ka ⃗ 00:23:20
 • Dạng 2: Phân tích véc tơ thành hai vec tơ (Phần 1) 00:23:29
 • Dạng 2: Phân tích véc tơ thành hai vec tơ (Phần 2) 00:23:49
 • Dạng 2: Phân tích véc tơ thành hai vec tơ (Phần 3) 00:22:16
 • Dạng 2: Phân tích véc tơ thành hai vec tơ (Phần 4) 00:21:31
 • Dạng 3: Chứng minh thẳng hàng và song song 00:16:28
 • Dạng 4: Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ chứng minh điểm cố định (Phần 1) 00:35:08
 • Dạng 4: Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ chứng minh điểm cố định (Phần 2) 00:37:11
 • Dạng 5: Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức độ dài 00:29:32
 • Dạng 6: Chứng minh đẳng thức véc tơ với một số 00:37:44
 • Dạng 7: Tính độ dài tích một số với véc tơ (Phần 1) 00:39:38
 • Dạng 7: Tính độ dài tích một số với véc tơ (Phần 2) 00:34:51
 • Dạng 8: Tính độ lớn lực tổng hợp vật lí 00:10:59
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Dạng 1: Xác định tọa độ, độ dài, trên trục 00:15:41
 • Dạng 2: Xác định tọa độ véc tơ trên trục oxy 00:23:42
 • Dạng 3: Xác định tọa độ điểm 00:35:29
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0° ĐẾN 180° 00:26:35
 • Dạng 1: Xác định giá trị lượng giác đặc biệt 00:22:16
 • Dạng 2: Chứng minh đẳng thức lượng giác, chứng minh biểu thức không phụ thuộc x, đơn giản biểu thức. 00:33:56
 • Dạng 3 : Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện Phần 1 00:37:51
 • Dạng 3 : Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện Phần 2 00:27:09
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Tích vô hướng của hai vecto 00:10:02
 • DẠNG 1 : Xác định biểu thức tích vô hướng, góc giữa hai vectơ. 00:15:35
 • DẠNG 2: Chứng minh các đẳng thức về tích vô hướng hoặc độ dài của đoạn thẳng. 00:23:22
 • DẠNG 3: Tìm tập hợp điểm thoả mãn đẳng thức về tích vô hướng hoặc tích độ dài 00:29:03
 • DẠNG 4: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng. 00:46:12
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Bài 3: Phân dạng bài tập các hệ thức lượng trong tam giác 00:13:07
 • Dạng 1: Giải tam giác 00:47:36
 • Dạng 2: Giải tam giác vào bài toán thực tế 00:37:33
 • Dạng 3: Bài toán liên quan tơi đường trung tuyến (Phần 1) 00:25:58
 • Dạng 3: Bài toán liên quan tơi đường trung tuyến (Phần 2) 00:20:51
 • Dạng 4: Bán kính đường tròn ngoại tiếp 00:18:30
 • Dạng 5: Nhận dạng tam giác Phần 1 00:25:32
 • Dạng 5: Nhận dạng tam giác Phần 2 00:29:04
 • Dạng 6: Chứng minh đẳng thức - bất đẳng thức tam giác 00:24:11
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Vấn đề 1: Véc Tơ chỉ phương - Véc tơ pháp tuyến 00:22:36
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 1 ) Phần 1 00:33:08
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 1 ) Phần 2 00:24:57
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 1 ) Phần 3 00:17:34
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 2 ) Phần 1 00:25:38
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 2 ) Phần 2 00:30:36
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 2 ) Phần 3 00:20:52
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 3 ) Phần 1 00:16:00
 • Vấn đề 2: Viêt phương trình đường thẳng ( Dạng 3 ) Phần 2 00:21:33
 • Vấn đề 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng Phần 1 00:25:25
 • Vấn đề 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng Phần 2 00:28:34
 • Vấn đề 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng Phần 3 00:17:11
 • Vấn đề 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng Phần 4 00:16:43
 • Vấn đề 4: Góc giữa hai đường thẳng Phần 1 00:28:04
 • Vấn đề 4: Góc giữa hai đường thẳng Phần 2 00:25:32
 • Vấn đề 5: Khoảng cách Phần 1 00:30:46
 • Vấn đề 5: Khoảng cách Phần 2 00:20:36
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Vấn đề 1: Cho phương trình đường tròn, tìm tâm và bán kính 00:10:07
 • Vấn đề 2: Lập phương trình đường tròn 00:11:07
 • Vấn đề 4: Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 00:25:49
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập Đang cập nhật
 • Phương trình đường elip Phần 1 00:09:02
 • Phương trình đường elip Phần 2 00:25:27

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

8 sinh viên

1 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

51 giờ, 18 phút, 3 giây
Cập nhật 22-02-2020
3
2316
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

51 giờ, 18 phút, 3 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1627
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

51 giờ, 18 phút, 3 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2018
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ