Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 7 chương và 36 bài, bám sát sách giáo khoa hóa học lớp 10.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2628 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Thanh Thủy

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 13 giờ, 7 phút, 48 giây

Bài giảng: 78 bài

Học liệu: 15

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Khái quát về nhóm halogen (P1) 00:09:36
 • Bài 2. Clo (P1) 00:13:54
 • Bài 1. Oxi - Ozon (P1) 00:20:05
 • Bài 1. Thành phần nguyên tử (P1) 00:03:43
 • Bài 1. Thành phần nguyên tử (P2) 00:03:25
 • Bài 1. Thành phần nguyên tử (P3) 00:06:57
 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học (P1) 00:07:03
 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học (P2) 00:17:31
 • Bài 3. Đồng vị (P1) 00:06:03
 • Bài 3. Đồng vị (P2) 00:05:45
 • Bài 3. Đồng vị (P3) 00:03:46
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (P1) 00:03:38
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (P2) 00:05:06
 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (P3) 00:09:37
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (P1) 00:03:42
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (P2) 00:11:26
 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (P3) 00:05:03
 • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử (P1) 00:13:14
 • Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử (P2) 00:12:06
 • Bài tập luyện tập chương 1 00:00:00
 • Bài 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (P1) 00:05:23
 • Bài 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (P2) 00:11:55
 • Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học (P1) 00:05:53
 • Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học (P2) 00:11:42
 • Bài 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn (P1) 00:10:43
 • Bài 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn (P2) 00:11:42
 • Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (P1) 00:09:42
 • Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (P2) 00:07:20
 • Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (P3) 00:09:35
 • Bài 5. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học (P1) 00:20:09
 • Bài 5. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học (P2) 00:08:10
 • Bài tập luyện tập chương 2 00:00:00
 • Bài 1. Liên kết ion (P1) 00:18:44
 • Bài 1. Liên kết ion (P2) 00:09:49
 • Bài 2. Liên kết cộng hóa trị (P1) 00:19:50
 • Bài 2. Liên kết cộng hóa trị (P2) 00:10:17
 • Bài 3. Hóa trị và số oxi hóa (P1) 00:20:20
 • Bài 3. Hóa trị và số oxi hóa (P2) 00:14:38
 • Bài 4. Luyện tập: Liên kết hóa học (P1) 00:09:20
 • Bài 4. Luyện tập: Liên kết hóa học (P2) 00:09:53
 • Bài 4. Luyện tập: Liên kết hóa học (P3) 00:21:35
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 3 00:00:00
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 15p số 1 - HK1 00:00:00
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 15p số 2 - HK1 00:00:00
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 45p số 1- HK1 00:00:00
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 45p số 2 - HK1 00:00:00
 • Bài 1. Phản ứng oxi hóa – khử (P1) 00:12:47
 • Bài 1. Phản ứng oxi hóa – khử (P2) 00:17:55
 • Bài 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ (P1) 00:15:25
 • Bài 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ (P2) 00:17:26
 • Bài 3. Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử (P1) 00:10:38
 • Bài 3. Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử (P2) 00:37:30
 • Bài tập luyện tập chương 4 00:00:00
 • Bài 1. Khái quát về nhóm halogen (P1) 00:09:36
 • Bài 1. Khái quát về nhóm halogen (P2) 00:12:34
 • Bài 2. Clo (P1) 00:13:54
 • Bài 2. Clo (P2) 00:17:27
 • Bài 3. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua (P1) 00:19:28
 • Bài 3. Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua (P2) 00:14:52
 • Bài 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (P1) 00:08:34
 • Bài 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (P2) 00:09:25
 • Bài 5. Luyện tập: Clo và hợp chất của clo (P1) 00:25:06
 • Bài 5. Luyện tập: Clo và hợp chất của clo (P2) 00:13:22
 • Bài 6. Flo – Brom – Iot (P1) 00:17:05
 • Bài 6. Flo – Brom – Iot (P2) 00:04:29
 • Bài 7. Luyện tập: Nhóm halogen (P1) 00:15:42
 • Bài 7. Luyện tập: Nhóm halogen (P2) 00:21:28
 • Bài tập luyện tập chương 5 00:00:00
 • Bài 1. Oxi - Ozon (P1) 00:20:05
 • Bài 1. Oxi - Ozon (P2) 00:10:22
 • Bài 2. Lưu huỳnh (P1) 00:16:15
 • Bài 2. Lưu huỳnh (P2) 00:14:43
 • Bài 3. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit (P1) 00:20:42
 • Bài 3. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit (P2) 00:19:26
 • Bài 3. Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit (P3) 00:06:47
 • Bài 4. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 5. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài 6. Axit sunfuric – Muối sunfat Đang cập nhật
 • Bài 7. Luyện tập: Axit sunfuric (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 8. Luyện tập: Axit sunfuric (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài tập luyện tập chương 6
 • Bài 1. Tốc độ phản ứng hóa học Đang cập nhật
 • Bài 2. Cân bằng hóa học Đang cập nhật
 • Bài 3. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Đang cập nhật
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 7
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 15p số 1 - HK2
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 15p số 2 - HK2
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 45p số 1 - HK2
 • Tài liệu - Bài kiểm tra 45p số 2 - HK2

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Hóa học lớp 10 của cô Trần Thanh Thủy cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học vô cơ.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 7 chương và 36 bài, bám sát sách giáo khoa hóa học lớp 10.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của cô Thủy gồm 7 chương bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

Đặc biệt các phương pháp giải hay cho từng dạng bài cũng sẽ được đề cập giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn hóa hơn.

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính cô Thủy sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Hóa học lớp 10 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn hóa học lớp 10

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết .

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện phía dưới mỗi bài giảng.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức hóa học lớp 10

Hiểu được bản chất của nguyên tử, liên kết hóa học, các nhóm VIA, VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài hóa học thường gặp nhất

Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Với bài tập tự luận, học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập.

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

7 sinh viên

1 khóa học

Trần Thanh Thủy

giao_vien

Với một bề dày kinh nghiệm giảng dạy cho các em học sinh khối 10, 11, 12 tại các trường THPT tại Hà Nội, cô Trần Thanh Thủy đã tạo được một ấn tượng đặc biệt cho các thế hệ học sinh. Bằng sự nhẹ nhàng và tinh tế của mình, các em học sinh đã không còn nỗi lo sợ đối với môn Hóa mỗi khi đến với lớp học của cô. Đặc biệt các bạn học sinh yếu đã dần trở nên yêu thích môn Hóa nhờ sự chỉ dạy của cô. Cô luôn kiên nhẫn chỉ dẫn cho các bạn từng bước một, từ cụ thể đến khái quát và dạy học theo lối tư duy của học sinh để giải quyết vấn đề.

Bảng vàng thành tích
* Tốt nghiệp bằng loại giỏi – Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
* Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học hữu cơ tại Khoa Hóa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
* Đạt giải nhất cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố môn Hóa năm 2013 và được giải sáng kiến kinh nghiệm loại B do Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp.

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Trần Lêe Tú Uyênn

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

13 giờ, 7 phút, 48 giây
Cập nhật 22-02-2020
3
2316
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

13 giờ, 7 phút, 48 giây
Cập nhật 22-02-2020
0
1627
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

13 giờ, 7 phút, 48 giây
Cập nhật 22-02-2020
5
2018
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ