CON LẮC ĐƠN - BUỔI 3

Kim Nhật Trung
6202 lượt xem
Livestream LÝ thầy TRUNG

Livestream LÝ thầy TRUNG


Danh sách bài học 37 bài
CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 2
18 lượt xem 20:13 02/08/2021
CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC (P2)
273 lượt xem 20:13 27/07/2021
CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC (PHẦN 1)
93 lượt xem 20:00 26/07/2021
ÔN TẬP THEO 4 CẤP ĐỘ (CON LẮC ĐƠN)
173 lượt xem 20:00 23/07/2021
CON LẮC ĐƠN - BUỔI 3
206 lượt xem 20:10 21/07/2021
KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - P3
157 lượt xem 20:00 18/07/2021
[LIVE 32] CON LẮC ĐƠN ( CƠ BẢN)
180 lượt xem 20:30 14/07/2021
KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - P2
138 lượt xem 20:30 12/07/2021
[LIVE 30] KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
217 lượt xem 20:30 11/07/2021
[LIVE 29] VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DDDH
280 lượt xem 15:35 06/07/2021
[LIVE 28] ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 02
125 lượt xem 20:40 05/07/2021
[LIVE 27] KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
248 lượt xem 20:30 03/07/2021
[LIVE 26] LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ CON LẮC LÒ XÒ
233 lượt xem 20:30 30/06/2021
[LIVE 25] CHỦ ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
133 lượt xem 21:00 29/06/2021
[LIVE 24] CHỦ ĐỀ 2 CON LẮC LÒ XO 06 : DẠNG 4 LỰC ĐÀN HỒI, LỰC HỒI PHỤC
181 lượt xem 20:30 27/06/2021
[LIVE 23] CHỦ ĐỀ 2.CON LẮC LÒ XO 04 : THỜI GIAN LÒ XO NÉN DÃN
66 lượt xem 20:30 26/06/2021
[LIVE 22] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1
103 lượt xem 20:30 23/06/2021
[LIVE 21] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO (P3)- Dạng 3 toàn diện về chiều dài lò xo. Thời gian lò xo dãn nén
131 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 20] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO (Tiếp)
68 lượt xem 20:40 19/06/2021
[LIVE 19] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO
133 lượt xem 21:00 17/06/2021
[LIVE 18] ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
128 lượt xem 20:40 16/06/2021
[LIVE 17] Luyện tập đại cương dao động điều hòa 01
174 lượt xem 20:55 13/06/2021
[LIVE 16] LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
144 lượt xem 21:00 13/06/2021
[LIVE 15] TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
312 lượt xem 20:30 12/06/2021
[LIVE 14] TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT
114 lượt xem 21:00 09/06/2021
[LIVE 13] Kỹ thuật dùng VTLG để tính quãng đường trong dao động cơ
115 lượt xem 20:37 07/06/2021
[LIVE 12] KỸ THUẬT ĐỌC ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
110 lượt xem 20:30 06/06/2021
[LIVE 11] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
56 lượt xem 21:00 05/06/2021
[LIVE 10] Kỹ thuật vòng tròn lượng giác giải bài toán thời gian 02
0 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 09] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC P3
166 lượt xem 20:37 01/06/2021
[LIVE 08] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC P2
105 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 07] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
362 lượt xem 20:30 29/05/2021
[LIVE 06] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2
117 lượt xem 20:30 26/05/2021
[LIVE 05] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
329 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 04] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 4
255 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 03] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 3
248 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 02] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 2
307 lượt xem 20:30 19/05/2021