CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 2

Kim Nhật Trung
11987 lượt xem
Livestream LÝ thầy TRUNG

Livestream LÝ thầy TRUNG


Danh sách bài học 52 bài
Kỹ thuật đọc đồ thị sóng cơ học
141 lượt xem 20:11 20/09/2021
Live bổ trợ : Cực trị quãng đường - Thời gian - tốc độ trung bình
452 lượt xem 20:20 16/09/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 3
200 lượt xem 20:31 12/09/2021
Chương 2. Đại cương sóng cơ học ( buổi 2 ). 4 dạng toán 8+
403 lượt xem 20:12 06/09/2021
Chương 2. Đại cương sóng cơ học ( buổi 1 ). 4 dạng toán 8+
182 lượt xem 20:11 05/09/2021
ÔN TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
469 lượt xem 20:00 30/08/2021
[2K4] - CÁC LOẠI DAO ĐỘNG TRONG CƠ HỌC VẬT LÝ
367 lượt xem 20:03 25/08/2021
[2K4[ - LUYỆN TẬ̣P CON LẮC ĐƠN
216 lượt xem 20:16 23/08/2021
[2K4] - ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO
228 lượt xem 20:00 18/08/2021
[2K4] - KĨ THUẬT VTLG TRONG BÀI TOÁN THỜI GIAN, QUÃNG ĐƯỜNG
85 lượt xem 20:00 16/08/2021
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG X, V, A, F TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (BUỔI 3)
62 lượt xem 20:24 15/08/2021
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG X, V, A, F TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (BUỔI 2)
65 lượt xem 20:02 13/08/2021
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG X, V, A, F TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
205 lượt xem 20:00 12/08/2021
HỌC LẠI TỪ ĐẦU LÝ 12 BUỔI 1. ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
285 lượt xem 20:03 09/08/2021
Phương pháp VTLG đa trục
414 lượt xem 20:37 05/08/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 2
319 lượt xem 20:13 02/08/2021
CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC (P2)
273 lượt xem 20:13 27/07/2021
CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC (PHẦN 1)
93 lượt xem 20:00 26/07/2021
ÔN TẬP THEO 4 CẤP ĐỘ (CON LẮC ĐƠN)
309 lượt xem 20:00 23/07/2021
CON LẮC ĐƠN - BUỔI 3
340 lượt xem 20:10 21/07/2021
KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - P3
157 lượt xem 20:00 18/07/2021
[LIVE 32] CON LẮC ĐƠN ( CƠ BẢN)
180 lượt xem 20:30 14/07/2021
KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - P2
138 lượt xem 20:30 12/07/2021
[LIVE 30] KĨ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
361 lượt xem 20:30 11/07/2021
[LIVE 29] VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DDDH
409 lượt xem 15:35 06/07/2021
[LIVE 28] ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 02
125 lượt xem 20:40 05/07/2021
[LIVE 27] KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
248 lượt xem 20:30 03/07/2021
[LIVE 26] LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ CON LẮC LÒ XÒ
233 lượt xem 20:30 30/06/2021
[LIVE 25] CHỦ ĐỀ 1 : ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
289 lượt xem 21:00 29/06/2021
[LIVE 24] CHỦ ĐỀ 2 CON LẮC LÒ XO 06 : DẠNG 4 LỰC ĐÀN HỒI, LỰC HỒI PHỤC
314 lượt xem 20:30 27/06/2021
[LIVE 23] CHỦ ĐỀ 2.CON LẮC LÒ XO 04 : THỜI GIAN LÒ XO NÉN DÃN
66 lượt xem 20:30 26/06/2021
[LIVE 22] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1
103 lượt xem 20:30 23/06/2021
[LIVE 21] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO (P3)- Dạng 3 toàn diện về chiều dài lò xo. Thời gian lò xo dãn nén
131 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 20] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO (Tiếp)
68 lượt xem 20:40 19/06/2021
[LIVE 19] CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO
133 lượt xem 21:00 17/06/2021
[LIVE 18] ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
128 lượt xem 20:40 16/06/2021
[LIVE 17] Luyện tập đại cương dao động điều hòa 01
174 lượt xem 20:55 13/06/2021
[LIVE 16] LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
144 lượt xem 21:00 13/06/2021
[LIVE 15] TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
429 lượt xem 20:30 12/06/2021
[LIVE 14] TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT
114 lượt xem 21:00 09/06/2021
[LIVE 13] Kỹ thuật dùng VTLG để tính quãng đường trong dao động cơ
115 lượt xem 20:37 07/06/2021
[LIVE 12] KỸ THUẬT ĐỌC ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
110 lượt xem 20:30 06/06/2021
[LIVE 11] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
56 lượt xem 21:00 05/06/2021
[LIVE 10] Kỹ thuật vòng tròn lượng giác giải bài toán thời gian 02
0 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 09] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC P3
166 lượt xem 20:37 01/06/2021
[LIVE 08] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC P2
105 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 07] KỸ THUẬT XỬ LÝ BÀI TOÁN BẰNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
552 lượt xem 20:30 29/05/2021
[LIVE 06] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2
117 lượt xem 20:30 26/05/2021
[LIVE 05] LUYỆN TẬP ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
480 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 04] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 4
387 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 03] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 3
404 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 02] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BUỔI 2
439 lượt xem 20:30 19/05/2021