[LIVE 45] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 7

Thầy Nguyễn Trung Tâm
27147 lượt xem
Livestream TOÁN thầy TÂM

Livestream TOÁN thầy TÂM


Danh sách bài học 97 bài
[2K4] - CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ 1
321 lượt xem 20:02 17/09/2021
CHỮA ĐÊ 01 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 12
422 lượt xem 20:02 13/09/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 5
362 lượt xem 20:00 10/09/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test VD - VDC 01
443 lượt xem 20:04 06/09/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 4
361 lượt xem 20:02 03/09/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ 13
447 lượt xem 20:00 30/08/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 3
339 lượt xem 20:07 27/08/2021
2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test 12 (phần 2)
372 lượt xem 20:12 23/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 12
129 lượt xem 20:00 22/08/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 2
97 lượt xem 20:00 20/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST 11 (P2)
272 lượt xem 20:00 16/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 11
127 lượt xem 20:04 15/08/2021
Chữa bài mini test lần 1
162 lượt xem 20:38 13/08/2021
ÔN TẬP MŨ - LOGARIT
384 lượt xem 20:00 10/08/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ 10
210 lượt xem 20:02 09/08/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test lần 10 - SIÊU HAY
162 lượt xem 20:07 08/08/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Luyện tập PT mũ - logarit chứa tham số (buổi 2)
386 lượt xem 20:03 05/08/2021
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ
283 lượt xem 20:03 03/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 09 (b2)
200 lượt xem 20:06 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 09
187 lượt xem 20:07 01/08/2021
LUYỆN TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
271 lượt xem 20:00 30/07/2021
HỌC LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
359 lượt xem 15:00 28/07/2021
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ - PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
222 lượt xem 20:00 27/07/2021
[2K4] - CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
512 lượt xem 15:00 23/07/2021
LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ - PHẦN 2
94 lượt xem 20:00 22/07/2021
LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
405 lượt xem 15:02 20/07/2021
CỰC TRỊ HÀM SỐ
265 lượt xem 15:00 19/07/2021
[CÔNG CHIẾU] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
253 lượt xem 20:04 18/07/2021
[LIVE 56] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ (BUỔI 2)
408 lượt xem 15:00 16/07/2021
LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
238 lượt xem 20:00 15/07/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - YÊU LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
109 lượt xem 15:04 14/07/2021
[LIVE 53] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
297 lượt xem 15:00 13/07/2021
[LIVE 52] LIVE CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 8 (P2)
228 lượt xem 15:02 12/07/2021
[LIVE 51] LIVE CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 8
305 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 50] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
326 lượt xem 15:00 09/07/2021
[LIVE 49] DẠY LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
211 lượt xem 20:00 08/07/2021
[LIVE 48] CHỮA 1 SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
256 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 47] TRUY NGƯỢC HÀM VÀ GHÉP TRỤC VỚI BÀI TOÁN HÀM HỢP
506 lượt xem 15:00 06/07/2021
[LIVE 46] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 7 ( PHẦN 2 )
231 lượt xem 20:00 05/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 7
271 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 44] 35 CÂU TƯƠNG GIAO NẮM CHẮC 8+ (P2)
520 lượt xem 15:00 01/07/2021
[LIVE 44] 35 CÂU TƯƠNG GIAO NẮM CHẮC 8+
69 lượt xem 20:00 30/06/2021
[LIVE 43] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (PHẦN CUỐI - 15 CÂU CUỐI)
221 lượt xem 20:00 29/06/2021
[LIVE 42] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6 PHẦN 2
192 lượt xem 20:00 28/06/2021
[LIVE 41] 40 CÂU GTLN-GTNN VÀ TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+ (PHẦN 2)
151 lượt xem 15:00 28/06/2021
[LIVE 40] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6
27 lượt xem 20:00 27/06/2021
[LIVE 39] 40 CÂU GTLN-GTNN + TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+ (PHẦN 2)
250 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 40 CÂU GTLN-GTNN VÀ TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+
54 lượt xem 20:00 24/06/2021
[LIVE 37] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ PHẦN 2
249 lượt xem 15:00 24/06/2021
[LIVE 36] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+
285 lượt xem 15:00 22/06/2021
[LIVE 35] ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ
265 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (Tiếp)
264 lượt xem 15:00 21/06/2021
[LIVE 33] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 5
43 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 32] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (Tiếp)
307 lượt xem 15:00 19/06/2021
[LIVE 31] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+
299 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 30] CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐẠO HÀM - TRÍCH ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG CHUYÊN VINH - NGHỆ AN (Tiếp)
305 lượt xem 20:00 17/06/2021
[LIVE 29] CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐẠO HÀM - TRÍCH ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG CHUYÊN VINH - NGHỆ AN
325 lượt xem 20:00 16/06/2021
[LIVE 28] BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ
399 lượt xem 20:00 14/06/2021
[LIVE 27] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 4
322 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 26] TƯƠNG GIAO HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
82 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 25] TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
99 lượt xem 20:00 11/06/2021
[LIVE 24] NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
83 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] LUYỆN TẬP TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
358 lượt xem 20:00 08/06/2021
[LIVE 22] TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
355 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 21] BÀI TEST TUẦN 3 SIÊU HAY
281 lượt xem 20:03 06/06/2021
[LIVE 20] GTLN - GTNN của hàm số
429 lượt xem 20:00 05/06/2021
[LIVE 19] CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI
0 lượt xem 20:00 04/06/2021
[LIVE 18] LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
329 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
80 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] Bài tập phần CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
85 lượt xem 20:00 01/06/2021
[LIVE 15] CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
81 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ TEST LẦN 2
107 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 13] LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ
177 lượt xem 15:00 30/05/2021
[LIVE 12] CỰC TRỊ HÀM SỐ
397 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 11] BUỔI TALK SHOW CHIA SẺ BÍ QUYẾT LẤY ĐIỂM 🔟 TOÁN TRONG KỲ THI THPTQG TỪ CON SỐ 0️⃣
353 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 10]- LỚP 12 - TỈ SỐ THỂ TÍCH
412 lượt xem 20:30 26/05/2021
[LIVE 09]- LỚP 12 - Luyện tập tính thể tích khối đa diện
368 lượt xem 20:50 25/05/2021
[LIVE 08]- LỚP 12 - HÌNH HỌC KO GIAN - TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
394 lượt xem 20:30 24/05/2021
[LIVE 08]- LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
396 lượt xem 20:30 23/05/2021
[LIVE 07]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
452 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 06]- LỚP 12 - VD - VDC TÍNH ĐB - NB HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ
364 lượt xem 20:30 21/05/2021
[LIVE 05]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ
367 lượt xem 20:30 20/05/2021
[LIVE 04]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM CHỨA THAM SỐ
371 lượt xem 20:30 19/05/2021
[LIVE 03]- LỚP 12 - CHỮA BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM KO CHỨA THAM SỐ - p2
397 lượt xem 20:30 18/05/2021
[LIVE 02]- LỚP 12 - CHỮA BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM KO CHỨA THAM SỐ
373 lượt xem 20:20 17/05/2021
[LIVE 01] - LỚP 12 - ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
570 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 11] TỔNG ÔN ĐẠO HÀM, HÀM HỢP LẦN 2
390 lượt xem 20:30 14/05/2021
[LIVE 10] TỔNG ÔN ĐẠO HÀM, HÀM HỢP CHUẨN BỊ CHO LỚP 12
525 lượt xem 20:30 13/05/2021
[LIVE 09] ĐỀ THI THỬ HK 2 TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN
276 lượt xem 20:30 12/05/2021
[LIVE 08] CHỮA ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM 2018 - 2019
288 lượt xem 20:30 11/05/2021
[LIVE 07] CHỮA ĐỀ THI HK 2 NĂM 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
236 lượt xem 20:30 10/05/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
350 lượt xem 20:37 09/05/2021
[LIVE 05 HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TỪ 0=>9
0 lượt xem 20:30 08/05/2021
[LIVE 04] CHỮA ĐỀ CƯƠNG TRƯỜNG THUẬN THÀNH - BẮC NINH
257 lượt xem 20:30 07/05/2021
[LIVE 03] Chữa đề cương trường Thuận Thành - Bắc Ninh phần trắc nghiệm
322 lượt xem 20:30 06/05/2021
[LIVE 02] - CHỮA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 LỚP 11 TRƯỜNG VINSCHOOL
295 lượt xem 20:30 05/05/2021
[LIVE 01] TUYỆT KỸ XỬ LÝ BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH - LẤY ĐIỂM 9+
300 lượt xem 21:00 03/05/2021