LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ

Thầy Nguyễn Trung Tâm
27124 lượt xem
Livestream TOÁN thầy TÂM

Livestream TOÁN thầy TÂM


Danh sách bài học 97 bài
[2K4] - CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ 1
314 lượt xem 20:02 17/09/2021
CHỮA ĐÊ 01 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 12
422 lượt xem 20:02 13/09/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 5
362 lượt xem 20:00 10/09/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test VD - VDC 01
443 lượt xem 20:04 06/09/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 4
361 lượt xem 20:02 03/09/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ 13
446 lượt xem 20:00 30/08/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 3
339 lượt xem 20:07 27/08/2021
2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test 12 (phần 2)
372 lượt xem 20:12 23/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 12
129 lượt xem 20:00 22/08/2021
[2K4] - CHỮA BÀI MINI TEST LẦN 2
97 lượt xem 20:00 20/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST 11 (P2)
272 lượt xem 20:00 16/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 11
127 lượt xem 20:04 15/08/2021
Chữa bài mini test lần 1
162 lượt xem 20:38 13/08/2021
ÔN TẬP MŨ - LOGARIT
384 lượt xem 20:00 10/08/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ 10
210 lượt xem 20:02 09/08/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Chữa đề test lần 10 - SIÊU HAY
162 lượt xem 20:07 08/08/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - Luyện tập PT mũ - logarit chứa tham số (buổi 2)
386 lượt xem 20:03 05/08/2021
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ
282 lượt xem 20:03 03/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 09 (b2)
200 lượt xem 20:06 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST LẦN 09
187 lượt xem 20:07 01/08/2021
LUYỆN TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
270 lượt xem 20:00 30/07/2021
HỌC LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
359 lượt xem 15:00 28/07/2021
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ - PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
222 lượt xem 20:00 27/07/2021
[2K4] - CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
512 lượt xem 15:00 23/07/2021
LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ - PHẦN 2
94 lượt xem 20:00 22/07/2021
LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
405 lượt xem 15:02 20/07/2021
CỰC TRỊ HÀM SỐ
264 lượt xem 15:00 19/07/2021
[CÔNG CHIẾU] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
252 lượt xem 20:04 18/07/2021
[LIVE 56] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ (BUỔI 2)
408 lượt xem 15:00 16/07/2021
LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
238 lượt xem 20:00 15/07/2021
[2K4 HỌC SỚM 12] - YÊU LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
109 lượt xem 15:04 14/07/2021
[LIVE 53] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
297 lượt xem 15:00 13/07/2021
[LIVE 52] LIVE CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 8 (P2)
227 lượt xem 15:02 12/07/2021
[LIVE 51] LIVE CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 8
305 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 50] LUYỆN TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
326 lượt xem 15:00 09/07/2021
[LIVE 49] DẠY LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
210 lượt xem 20:00 08/07/2021
[LIVE 48] CHỮA 1 SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
256 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 47] TRUY NGƯỢC HÀM VÀ GHÉP TRỤC VỚI BÀI TOÁN HÀM HỢP
506 lượt xem 15:00 06/07/2021
[LIVE 46] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 7 ( PHẦN 2 )
230 lượt xem 20:00 05/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 7
270 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 44] 35 CÂU TƯƠNG GIAO NẮM CHẮC 8+ (P2)
519 lượt xem 15:00 01/07/2021
[LIVE 44] 35 CÂU TƯƠNG GIAO NẮM CHẮC 8+
69 lượt xem 20:00 30/06/2021
[LIVE 43] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (PHẦN CUỐI - 15 CÂU CUỐI)
221 lượt xem 20:00 29/06/2021
[LIVE 42] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6 PHẦN 2
192 lượt xem 20:00 28/06/2021
[LIVE 41] 40 CÂU GTLN-GTNN VÀ TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+ (PHẦN 2)
150 lượt xem 15:00 28/06/2021
[LIVE 40] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 6
27 lượt xem 20:00 27/06/2021
[LIVE 39] 40 CÂU GTLN-GTNN + TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+ (PHẦN 2)
250 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 40 CÂU GTLN-GTNN VÀ TIỆM CẬN NẮM CHẮC 8+
54 lượt xem 20:00 24/06/2021
[LIVE 37] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ PHẦN 2
249 lượt xem 15:00 24/06/2021
[LIVE 36] 50 CÂU CỰC TRỊ HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+
284 lượt xem 15:00 22/06/2021
[LIVE 35] ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN THỰC TẾ
265 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (Tiếp)
264 lượt xem 15:00 21/06/2021
[LIVE 33] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 5
43 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 32] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+ (Tiếp)
307 lượt xem 15:00 19/06/2021
[LIVE 31] 60 CÂU ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ NẮM CHẮC 8+
299 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 30] CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐẠO HÀM - TRÍCH ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG CHUYÊN VINH - NGHỆ AN (Tiếp)
305 lượt xem 20:00 17/06/2021
[LIVE 29] CHỮA BÀI KIỂM TRA ĐẠO HÀM - TRÍCH ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG CHUYÊN VINH - NGHỆ AN
325 lượt xem 20:00 16/06/2021
[LIVE 28] BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ
399 lượt xem 20:00 14/06/2021
[LIVE 27] CHỮA ĐỀ THI THỬ TUẦN 4
322 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 26] TƯƠNG GIAO HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
82 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 25] TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
99 lượt xem 20:00 11/06/2021
[LIVE 24] NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
83 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] LUYỆN TẬP TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
358 lượt xem 20:00 08/06/2021
[LIVE 22] TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
355 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 21] BÀI TEST TUẦN 3 SIÊU HAY
281 lượt xem 20:03 06/06/2021
[LIVE 20] GTLN - GTNN của hàm số
429 lượt xem 20:00 05/06/2021
[LIVE 19] CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI
0 lượt xem 20:00 04/06/2021
[LIVE 18] LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
329 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
80 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] Bài tập phần CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
85 lượt xem 20:00 01/06/2021
[LIVE 15] CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
81 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ TEST LẦN 2
107 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 13] LUYỆN TẬP CỰC TRỊ HÀM SỐ
177 lượt xem 15:00 30/05/2021
[LIVE 12] CỰC TRỊ HÀM SỐ
397 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 11] BUỔI TALK SHOW CHIA SẺ BÍ QUYẾT LẤY ĐIỂM 🔟 TOÁN TRONG KỲ THI THPTQG TỪ CON SỐ 0️⃣
353 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 10]- LỚP 12 - TỈ SỐ THỂ TÍCH
411 lượt xem 20:30 26/05/2021
[LIVE 09]- LỚP 12 - Luyện tập tính thể tích khối đa diện
368 lượt xem 20:50 25/05/2021
[LIVE 08]- LỚP 12 - HÌNH HỌC KO GIAN - TÍNH THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
394 lượt xem 20:30 24/05/2021
[LIVE 08]- LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
396 lượt xem 20:30 23/05/2021
[LIVE 07]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
452 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 06]- LỚP 12 - VD - VDC TÍNH ĐB - NB HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ
364 lượt xem 20:30 21/05/2021
[LIVE 05]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP CHỨA THAM SỐ
367 lượt xem 20:30 20/05/2021
[LIVE 04]- LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM CHỨA THAM SỐ
371 lượt xem 20:30 19/05/2021
[LIVE 03]- LỚP 12 - CHỮA BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM KO CHỨA THAM SỐ - p2
397 lượt xem 20:30 18/05/2021
[LIVE 02]- LỚP 12 - CHỮA BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM KO CHỨA THAM SỐ
372 lượt xem 20:20 17/05/2021
[LIVE 01] - LỚP 12 - ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
570 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 11] TỔNG ÔN ĐẠO HÀM, HÀM HỢP LẦN 2
389 lượt xem 20:30 14/05/2021
[LIVE 10] TỔNG ÔN ĐẠO HÀM, HÀM HỢP CHUẨN BỊ CHO LỚP 12
525 lượt xem 20:30 13/05/2021
[LIVE 09] ĐỀ THI THỬ HK 2 TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN
276 lượt xem 20:30 12/05/2021
[LIVE 08] CHỮA ĐỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM 2018 - 2019
288 lượt xem 20:30 11/05/2021
[LIVE 07] CHỮA ĐỀ THI HK 2 NĂM 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
236 lượt xem 20:30 10/05/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 11 TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
350 lượt xem 20:37 09/05/2021
[LIVE 05 HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TỪ 0=>9
0 lượt xem 20:30 08/05/2021
[LIVE 04] CHỮA ĐỀ CƯƠNG TRƯỜNG THUẬN THÀNH - BẮC NINH
257 lượt xem 20:30 07/05/2021
[LIVE 03] Chữa đề cương trường Thuận Thành - Bắc Ninh phần trắc nghiệm
322 lượt xem 20:30 06/05/2021
[LIVE 02] - CHỮA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 LỚP 11 TRƯỜNG VINSCHOOL
294 lượt xem 20:30 05/05/2021
[LIVE 01] TUYỆT KỸ XỬ LÝ BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH - LẤY ĐIỂM 9+
300 lượt xem 21:00 03/05/2021