LUYỆN THI THPT QG MÔN HÓA - THẦY TRẦN THẾ ANH - MỤC TIÊU 7+
399,000 VNĐ 799,000 VNĐ Giảm 50%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1643 học viên ghi danh

Giáo viên: Trần Thế Anh

Trình độ: Lớp 12

Cấp độ: Ôn thi đại học

Thời gian: 11 giờ, 41 phút, 22 giây

Bài giảng: 62 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Este – lipit Xem Học thử 01:04:59
 • Bài 2. Cacbonhidrat Xem Học thử 00:30:25
 • Bài 24. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hiệu suất phản ứng este hóa Xem Học thử 00:36:39
 • Bài 25. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập este phản ứng với dung dịch kiềm Xem Học thử 00:28:48
 • Bài 26. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập este của Phenol Xem Học thử 00:38:31
 • Bài 27. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy este Xem Học thử 00:23:05
 • Bài 28. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập tìm công thức este Xem Học thử 00:21:19
 • Bài 1. Este – lipit Xem Học thử 01:04:59
 • Bài 2. Cacbonhidrat Xem Học thử 00:30:25
 • Bài 3. Amin 00:39:07
 • Bài 4. Aminoaxit 00:19:44
 • Peptit & Protein 00:17:54
 • Bài 5. Polime 00:14:47
 • Bài 6. Đại cương kim loại 00:42:02
 • Bài 7. Kim loại kiềm và hợp chất 00:10:05
 • Bài 8. Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất 00:09:24
 • Bài 9. Sắt Đồng Crom và hợp chất 00:07:00
 • Bài 11. Sự điện ly Ngày phát hành:
  09/08/2019
 • Bài 12. Nito Photpho Ngày phát hành:
  11/08/2019
 • Bài 13. Cacbonsilic Ngày phát hành:
  13/08/2019
 • Bài 14. Đại Cương hóa học hữu cơ 00:50:22
 • Bài 15. Hidrocacbon no 00:36:03
 • Bài 16. Anken 00:28:48
 • Bài 17. Ankin Ngày phát hành:
  21/08/2019
 • Bài 18. Ankadien 00:19:20
 • Bài 19. Hidrocacbon thơm Ngày phát hành:
  25/08/2019
 • Bài 20. Dẫn xuất Hidrocacbon Ngày phát hành:
  27/08/2019
 • Bài 21. Ancol – phenol Ngày phát hành:
  29/08/2019
 • Bài 22. Andehit Ngày phát hành:
  31/08/2019
 • Bài 23. Axitcacboxylic Ngày phát hành:
  03/09/2019
 • Bài 24. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hiệu suất phản ứng este hóa Xem Học thử 00:36:39
 • Bài 25. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập este phản ứng với dung dịch kiềm Xem Học thử 00:28:48
 • Bài 26. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập este của Phenol Xem Học thử 00:38:31
 • Bài 27. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy este Xem Học thử 00:23:05
 • Bài 28. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập tìm công thức este Xem Học thử 00:21:19
 • Bài 29. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 1 00:18:16
 • Bài 29. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 2 00:12:57
 • Bài 29. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 3 00:10:10
 • Bài 30. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Cacbonhidrat 00:16:44
 • Bài 31. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 1 00:15:05
 • Bài 31. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 2 00:12:58
 • Bài 32. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin Ngày phát hành:
  19/09/2019
 • Bài 33. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 1 00:13:13
 • Bài 33. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 2 00:09:56
 • Bài 34. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Peptit Ngày phát hành:
  23/09/2019
 • Bài 35. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Polime Ngày phát hành:
  25/09/2019
 • Bài 36: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit loãng Ngày phát hành:
  27/09/2019
 • Bài 37. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit đặc 00:14:08
 • Bài 38. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với muối 00:16:20
 • Bài 39. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit lo Ngày phát hành:
  03/10/2019
 • Bài 40. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit đặ Ngày phát hành:
  05/10/2019
 • Bài 41. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất của Fe và Cu với môi trường H+ và Ngày phát hành:
  07/10/2019
 • Bài 42. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài bài tập dung dịch Fe2+ với Ag+ Ngày phát hành:
  09/10/2019
 • Bài 43. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giair bài tập hợp chất chứa S với axit đặc Ngày phát hành:
  11/10/2019
 • Kĩ Thuật ĐẶC THÙ: Fe, S tác dụng HNO3 00:11:29
 • Bài 44. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm ,kiềm thổ và oxit tác dụng v Ngày phát hành:
  13/10/2019
 • Bài 45. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, oxit và Al tác dụ Ngày phát hành:
  15/10/2019
 • Bài 46. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập AlO2- tác dụng với H+ Ngày phát hành:
  17/10/2019
 • Bài 47. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Al3+ tác dụng với OH- Ngày phát hành:
  19/09/2019
 • Bài 48. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H+ và HCO3; CO32- Ngày phát hành:
  19/10/2019
 • Bài 49. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Nhiệt nhôm Ngày phát hành:
  21/10/2019
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Khử oxit kim loại 00:11:44
 • Bài 50. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Ngày phát hành:
  23/10/2019
 • Bài 51. Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm Ngày phát hành:
  25/10/2019
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU 7 ĐIỂM TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P1 Ngày phát hành:
  27/10/2019
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU 7 ĐIỂM TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P2 Ngày phát hành:
  29/10/2019
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU 7 ĐIỂM TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P3 Ngày phát hành:
  31/10/2019
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU 7 ĐIỂM TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P4 Ngày phát hành:
  02/11/2019
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU 7 ĐIỂM TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P5 Ngày phát hành:
  04/11/2019

Thông tin giáo viên

4.8 Trung bình

10 đánh giá

32 sinh viên

5 khóa học

Trần Thế Anh

giao_vien

PHƯƠNG PHÁP DẠY MỚI - HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT
+ TƯ DUY HÓA THEO CHIỀU DỌC
+ Không cần viết phương trình phản ứng
+ Học lý thuyết trong thời gian rất ngắn

Tại sao em cần học hóa Theo Tư Duy Chiều Dọc và cùng học với thầy
 Dạy học bằng sự trải nghiệm: Sau 12 năm học cộng thêm 3 năm dạy Hóa theo tư duy truyền thống thầy đã gặp rất nhiều thất bại trong quá trình giảng dạy, học sinh khó học ,khó tiếp thu và tiến bộ rất chậm, những bài khó thường bỏ qua không giám làm nhưng thầy đã thực sự thức tỉnh khi thay đổi cách dạy hóa bằng tư duy chiều dọc
 Thầy đã hoàn thiện được kĩ năng sư phạm một cách tốt nhất, có khả năng diễn tả những kiến thức phức tạp thành ngôn ngữ cực kì dễ hiểu
 Hóm hỉnh và đầy chất bụi nên việc truyền nhiệt huyết học tập cho học viên cả ngày mà không biết mệt mỏi
 Tư duy chiều dọc giúp em học hóa, giải hóa và ghi nhớ kiến thức hóa nhanh hơn gấp 5 lần
 Khóa học Huấn Luyện dạy học đầu tiên ở Việt Nam sẽ cho các em những trải nghiệm thú vị nhất

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

11 giờ, 41 phút, 22 giây
Cập nhật 12-08-2019
4.5
3113

399,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

11 giờ, 41 phút, 22 giây
Cập nhật 19-08-2019
5
3442

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ

5
2643

399,000 VNĐ

799,000 VNĐ