Khóa học gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với hơn 30 bài giảng bám sát kiến thức Toán lớp 8
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2890 học viên ghi danh

Giáo viên: Phan Văn Toàn

Trình độ: Lớp 8

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 17 giờ, 23 phút, 51 giây

Bài giảng: 92 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 23/10/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 1) 00:10:09
 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 2) 00:08:05
 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 3) 00:08:48
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1) 00:07:52
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 2) 00:10:57
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 3) 00:06:27
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 4) 00:22:22
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 1 00:06:55
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 2 00:07:51
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 3 00:08:47
 • Bài 1: Phép nhân các đa thức (Phần 1) 00:21:04
 • Bài 1: Phép nhân các đa thức (Phần 2) 00:08:44
 • Bài 2: Phép nhân các đa thức (Phần 3) 00:13:37
 • Bài 2: Phép nhân các đa thức (Phần 4) 00:11:46
 • Bài 2: Phép nhân các đa thức (Phần 5) 00:16:14
 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 1) 00:10:09
 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 2) 00:08:05
 • Bài 3. Hằng đẳng thức (Phần 3) 00:08:48
 • Bài 4: Hẳng đẳng thức (Phần 4) 00:06:50
 • Bài 4: Hẳng đẳng thức (Phần 5) 00:07:45
 • Bài 4: Hẳng đẳng thức (Phần 6) 00:20:15
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1) 00:07:52
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 2) 00:10:57
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 3) 00:06:27
 • Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 4) 00:22:22
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 5) 00:08:16
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 6) 00:08:01
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 7) 00:12:08
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 8) 00:15:16
 • Bài 7: Phép chia các đa thức. (Phần 1) 00:23:00
 • Bài 7: Phép chia các đa thức. (Phần 2) 00:09:24
 • Bài 7: Phép chia các đa thức. (Phần 3) 00:10:13
 • Bài 8: Phép chia các đa thức (Phần 4) 00:19:43
 • Bài 8: Phép chia các đa thức (Phần 5) 00:10:36
 • Bài 8: Phép chia các đa thức (Phần 6) 00:19:07
 • Bài 1: Phân thức đại số (Phần 1) 00:13:40
 • Bài 1: Phân thức đại số (Phần 2) 00:14:12
 • Bài 1: Phân thức đại số (Phần 3) 00:07:19
 • Bài 1: Phân thức đại số (Phần 4) 00:11:53
 • Bài 2: Phân thức đại số (Phần 5) 00:11:16
 • Bài 2: Phân thức đại số (Phần 6) 00:06:35
 • Bài 2: Phân thức đại số (Phần 7) 00:09:46
 • Bài 3: Các phép toán trên phân thức đại số - Phần 1 00:15:31
 • Bài 3: Các phép toán trên phân thức đại số - Phần 2 00:11:49
 • Bài 3: Các phép toán trên phân thức đại số - Phần 3 00:08:57
 • Bài 4: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Phần 1 00:08:56
 • Bài 4: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Phần 2 00:11:41
 • Bài 4: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Phần 3 00:11:02
 • Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 1 00:11:42
 • Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 2 00:12:19
 • Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn - Phần 3 00:19:23
 • Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 1 00:09:20
 • Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 2 00:13:06
 • Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 3 00:05:24
 • Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Phần 4 00:04:17
 • Bài 1. Bất phương trình bậc nhất - Phần 1 00:19:43
 • Bài 1. Bất phương trình bậc nhất - Phần 2 00:16:05
 • Bài 1. Bất phương trình bậc nhất - Phần 3 00:14:20
 • Bài 2. Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phần 1 00:17:17
 • Bài 2. Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Phần 2 00:16:35
 • Bài 1. Tứ giác - Phần 1 00:16:52
 • Bài 1. Tứ giác - Phần 2 00:13:35
 • Bài 2. Hình thang - Phần 1 00:10:36
 • Bài 2. Hình thang - Phần 2 00:06:08
 • Bài 2. Hình thang - Phần 3 00:06:09
 • Bài 3. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 1 00:08:40
 • Bài 3. Đường trung bình của tam giác, của hình thang - Phần 2 00:09:00
 • Bài 4. Đối xứng trục - Phần 1 00:08:15
 • Bài 4. Đối xứng trục - Phần 2 00:07:52
 • Bài 4. Đối xứng trục - Phần 3 00:07:12
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 1 00:06:55
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 2 00:07:51
 • Bài 5. Hình bình hành - Phần 3 00:08:47
 • Bài 6. Đối xứng tâm - Phần 1 00:10:49
 • Bài 6. Đối xứng tâm - Phần 2 00:08:57
 • Bài 6. Đối xứng tâm - Phần 3 00:06:50
 • Bài 7. Hình chữ nhật - Phần 1 00:07:45
 • Bài 7. Hình chữ nhật - Phần 2 00:07:25
 • Bài 7. Hình chữ nhật - Phần 3 00:06:52
 • Bài 8. Hình thoi - Phần 1 00:07:47
 • Bài 8. Hình thoi - Phần 2 00:09:35
 • Bài 8. Hình thoi - Phần 3 00:05:03
 • Bài 9. Hình vuông - Phần 1 00:13:38
 • Bài 9. Hình vuông - Phần 2 00:08:30
 • Bài 9. Hình vuông - Phần 3 00:08:14
 • Bài 1. Đa giác - Phần 1 00:10:57
 • Bài 1. Đa giác - Phần 2 00:16:41
 • Bài 2. Diện tích đa giác - Phần 1 00:08:37
 • Bài 2. Diện tích đa giác - Phần 2 00:09:27
 • Bài 2. Diện tích đa giác - Phần 3 00:05:36
 • Bài 1. Định lí Ta-let (Phần 1) 00:12:47
 • Bài 1. Định lí Ta-let (Phần 2) 00:11:53
 • Bài 1. Định lí Ta-let (Phần 3) 00:08:36
 • Bài 2. Tính chất đường phân giác của tam giác - Phần 1 00:14:45
 • Bài 2. Tính chất đường phân giác của tam giác - Phần 2 00:14:15
 • Bài 3. Tam giác đồng dạng - Phần 1 00:16:37
 • Bài 3. Tam giác đồng dạng - Phần 2 00:17:02
 • Bài 3. Tam giác đồng dạng - Phần 3 00:09:23
 • Bài 1. Hình lăng trụ đứng - Phần 1 00:12:56
 • Bài 1. Hình lăng trụ đứng - Phần 2 00:08:13
 • Bài 2. Hình chóp đều - Phần 1 00:18:11
 • Bài 2. Hình chóp đều - Phần 2 00:09:51

Mô tả

Mô tả khóa học:

 • Khóa học Ôn luyện Toán 8 của thầy Phan Văn Toàn cung cấp cho các em  hệ thống lại đầy đủ kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 8, đồng thời giúp học sinh nắm vững lại lí thuyết và hệ thống lại các dạng bài tập cũng như phương pháp giải các dạng bài tập đó.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn học.
 • Khóa học gồm 8 chuyên đề bám sát theo chương trình Toán lớp 8 giúp học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập. Đặc biệt hơn, hệ thống bài tập tự luyện trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Và hệ thống đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kỳ bám sát chương trình thi trên trường.

Nội dung khóa học:

Về mặt kiến thức khóa học gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với hơn 30 bài giảng bám sát kiến thức Toán lớp 8

Phần đại số của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về

 • Phép nhân và phép chia đa thức
 • Phân thức đại số
 • Phương trình bậc nhất một ẩn
 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần hình học của khóa học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức nền tảng về

 • Tứ giác
 • Đa giác
 • Tam giác đồng dạng
 • Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Khóa học của thầy Toàn có nội dung cô đọng trong các bài giảng bám sát nội dung sách giáo khoa và các bài thi trên trường phổ thông
 • Hệ thống bài kiểm tra thường xuyên và cập nhật ứng với các bài kiểm tra trên trường.
 • Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.
 • Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.
 • Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.
 • Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…
 • Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Đối tượng của khóa học:

 • Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.
 • Học sinh lớp 9 muốn chủ động tham khảo chương trình thi vào 10 hoặc ôn lại kiến thức đã học trên lớp.
 • Những phụ huynh mong muốn tham khảo chương trình để hướng dẫn con mình học.
 • Giáo viên muốn tham khảo thêm để chuẩn bị bài giảng trên lớp.

Yêu cầu khóa học

 • Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết cơ bản.
 • Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp
 • Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết)

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học

 • Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 8.
 • Giúp học sinh bồi dưỡng tình yêu đối với Toán học từ đó nâng cao thái độ học tập tích cực.
 • Rèn luyện được kĩ năng làm bài thi qua các bài kiểm tra định kỳ của khóa học.
 • Giúp học sinh tự tin với các bài học trên lớp, giành điểm số cao trong các bài thi/ kiểm tra

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

4 sinh viên

2 khóa học

Phan Văn Toàn

giao_vien

Là 1 người con của mảnh đất Hà Tĩnh với truyền thống chăm chỉ, hiếu học, thầy Toàn là 1 giáo viên nhiệt huyết và yêu nghề, luôn muốn đưa những kiến thức và phương pháp giảng dạy mới áp dụng vào bài học cho các em học sinh.

Hiện tại thầy đang công tác tại Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Toán, trực tiếp đào tạo ra nhiều cử nhân toán học tài năng cho đất nước.

Thầy Toàn là 1 trong những giáo viên áp dụng thành công công nghệ giáo dục trực tuyến vào giảng dạy Toán.


Bảng vàng thành tích
Giải 2 kì thi Chuyên Toán tỉnh Hà Tĩnh

Đạt chứng chỉ sư phạm loại giỏi

Top 10 giáo viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh

Gương mặt Sư phạm trẻ tỉnh Hà Tĩnh

Top 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khoa Toán Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tiếng Anh lớp 8 - cô Hoài Thu

17 giờ, 23 phút, 51 giây
Cập nhật 23-10-2019
0
2989
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 8 - cô Mỹ Linh

17 giờ, 23 phút, 51 giây
Cập nhật 23-10-2019
0
1578
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Hóa học lớp 8 - thầy Trần Nhật Đông

17 giờ, 23 phút, 51 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
1933
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Toán 8 - Thầy Phan Toàn

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ