Câu hỏi:

10/08/2022 394

Chi tiết nào cho thấy Bạch Thái Bưởi là một người có chí, không ngại thất bại?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gạch dưới các câu tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người:

(1) Thắng không kiêu, bại không nản.  

(2) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

(3) Thua keo này, bày keo khác.

(4) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

(5) Có công mài sắt, có ngày nên kim

Xem đáp án » 12/07/2024 2,100

Câu 2:

Điền từ có tiếng “chí" vào chỗ trống trong những câu sau:

(1) Ý kiến của bạn Tuấn quả là …………….

(2) Lan là người bạn ………… của tôi.

(3) Nữ Oa …….. vá trời.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,303

Câu 3:

viết vào chỗ trống một ví dụ về cách thể hiện mức độ khác nhau của mỗi đặc điểm cho trước:

Cách thể hiện mức độ

Xanh

Chậm

(1) tạo ra từ ghép hoặc từ láy

 

 

(2) rất, quá, lắm, ….

 

 

(3) tạo ra phép so sánh

 

 

Xem đáp án » 12/07/2024 1,080

Câu 4:

Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thủy trong thời điểm nào?

Xem đáp án » 10/08/2022 443

Câu 5:

Em hiểu như thế nào là “một bậc anh hùng kinh tế”?

Xem đáp án » 10/08/2022 433

Câu 6:

Em hãy đọc bài "Vua tàu thủy - Bạch Thái Bưởi" trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 115 và trả lời các câu hỏi sau:

Nhân vật được nhắc đến trong bài tên thật là gì?

Xem đáp án » 10/08/2022 341

Bình luận


Bình luận