Câu hỏi:

13/07/2024 1,098

Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau.cho biết phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh? phản ứng thể hiện tính axit.

a) HNO3 + NaOH

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng hệ số cân bằng của phản ứng sau:

Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3

Xem đáp án » 14/08/2022 5,937

Câu 2:

Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng tạo khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số trong phương trình hoá học là:

Xem đáp án » 14/08/2022 2,430

Câu 3:

Cân bằng PTHH sau:

Cu + NaNO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + NO + Na2SO4 + H2O

Xem đáp án » 13/07/2024 792

Câu 4:

c) HNO3(l) + FeCO3

Xem đáp án » 13/07/2024 447

Câu 5:

b) HNO3(l) + CuO

Xem đáp án » 13/07/2024 360

Câu 6:

e) HNO3(đặc nóng) + Fe(OH)2

Xem đáp án » 13/07/2024 356

Bình luận


Bình luận