Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

e) 4HNO3 đặc + Fe(OH)2 −→ Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

- PƯ thể hiện tính acid của HNO3: a, b.

- PƯ thể hiện tính OXH của HNO3: c, d, e.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng hệ số cân bằng của phản ứng sau:

Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3

Xem đáp án » 14/08/2022 5,937

Câu 2:

Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng tạo khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số trong phương trình hoá học là:

Xem đáp án » 14/08/2022 2,429

Câu 3:

Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau.cho biết phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh? phản ứng thể hiện tính axit.

a) HNO3 + NaOH

Xem đáp án » 13/07/2024 1,097

Câu 4:

Cân bằng PTHH sau:

Cu + NaNO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + NO + Na2SO4 + H2O

Xem đáp án » 13/07/2024 792

Câu 5:

c) HNO3(l) + FeCO3

Xem đáp án » 13/07/2024 447

Câu 6:

b) HNO3(l) + CuO

Xem đáp án » 13/07/2024 360

Bình luận


Bình luận