Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) 2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng hệ số cân bằng của phản ứng sau:

Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3

Xem đáp án » 14/08/2022 5,789

Câu 2:

Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng tạo khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số trong phương trình hoá học là:

Xem đáp án » 14/08/2022 2,397

Câu 3:

Hoàn thành các phương trình hóa học giữa các chất sau.cho biết phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa mạnh? phản ứng thể hiện tính axit.

a) HNO3 + NaOH

Xem đáp án » 14/08/2022 1,058

Câu 4:

Cân bằng PTHH sau:

Cu + NaNO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + NO + Na2SO4 + H2O

Xem đáp án » 14/08/2022 738

Câu 5:

c) HNO3(l) + FeCO3

Xem đáp án » 14/08/2022 424

Câu 6:

e) HNO3(đặc nóng) + Fe(OH)2

Xem đáp án » 14/08/2022 337

Bình luận


Bình luận