Câu hỏi:

20/08/2022 429

Cho phản ứng sau: aMg + bHNO3 → cMg(NO3)2 + 2NO + N2O + dH2O. Giá trị của b là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,1 mol a-amino axit phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng vừa hết 600 ml dung dịch NaOH 0,5M. Số nhóm -NH2 và -COOH của α-amino axit lần lượt là:

Xem đáp án » 20/08/2022 579

Câu 2:

Trong số các hợp chất sau đây, có bao nhiêu chất tác dụng đồng thời với NaOH và H2SO4 ?

CH3-CH(NH2)-COOH ; CH2(NH2)-CH2-COOH ;

CH3-CH2-COONH4; CH3NH3NO3 ; (C2H5NH3)2CO3.

Xem đáp án » 20/08/2022 539

Câu 3:

Dung dịch nào dưới đây có thể phân biệt được 3 hỗn hợp : Al- Fe ; Al2O3 Al ; Fe-Al2O3 ?

Xem đáp án » 20/08/2022 491

Câu 4:

: Nếu phân loại theo cách tổng hợp, thì polime nào sau đây cùng loại với cao su buna

Xem đáp án » 20/08/2022 468

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau :

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nóng,

(b) Đun nhẹ dung địch Ca(HCO3)2.

(c) Cho màu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2

(d) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaCl (rắn), đun nóng

(e) Cho silic tác dụng với dung dịch NaOH đặc.

(f) Cho mẩu nhôm vào axit sunfuric đặc nguội.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra chất khí là

Xem đáp án » 20/08/2022 431

Câu 6:

Cho các chất sau : NaOH, NaHCO3, Na2SiO3, NH4Cl Al2O3 K2SO4. Số chất không bị nhiệt phân là:

Xem đáp án » 20/08/2022 427

Bình luận


Bình luận