Câu hỏi:

18/06/2019 10,772

Một sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang có đầu A nối với một bản rung có tần số ƒ = 0,5Hz. Sau 2s dao động truyền đi được 10m, tại điểm M trên dây cách A một đoạn 5m có trạng thái dao động so với A là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

HD Giải: 

v = St=102= 5m/s 

 λ=vf=50,5=10 m

 φ=2πdλ=2π.510=π (rad)

M ngược pha với A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm  t = 3s, ở điểm có x = 25cm, phần tử sóng có li độ là

Xem đáp án » 18/06/2019 40,022

Câu 2:

Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100pt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là

Xem đáp án » 18/06/2019 38,771

Câu 3:

Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình u = 6cos(4πt - 0, 02πx); Trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy xác định vận tốc dao động của một điểm trên dây có toạ độ x = 25cm tại thời điểm t = 4s

Xem đáp án » 18/06/2019 38,697

Câu 4:

Cho một sóng có phương trình sóng là u = 5cost0,1-x2 (mm). Trong đó x tính bng cm, t nh bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là

Xem đáp án » 18/06/2019 38,114

Câu 5:

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos(4πt - π4) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là . Tốc độ truyền của sóng đó là :

Xem đáp án » 18/06/2019 37,207

Câu 6:

Sóng cơ có tần số 80Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31cm và 33,5cm, lệch pha nhau góc

Xem đáp án » 18/06/2019 36,492

Câu 7:

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc α = (k + 0,5)π với k là số nguyên. Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị Trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz 

Xem đáp án » 18/06/2019 27,426

Bình luận


Bình luận