125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm nâng cao (P1)

  • 14934 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Sóng truyền trong một môi trưng đàn hi với tc độ 360m/s. Ban đu tần số sóng là 180Hz. Để có bưc sóng là 0,5m tcần tăng hay gim tần số sóng một lượng như nào ?

Xem đáp án

Đáp án: B

HD Giải:

 f2=vλ2=3600,5=720 Hz  

suy ra f tăng thêm 540Hz


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nhung Pham
08:54 - 30/04/2020

đề sai chỗ pi/4 đúng k ạ