Câu hỏi:

22/08/2022 507

Fe là kim loại có tính khử ở mức độ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại không thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

Xem đáp án » 22/08/2022 1,473

Câu 2:

Cho 23,1 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Xem đáp án » 22/08/2022 523

Câu 3:

Quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp, khí thoát ra là

Xem đáp án » 22/08/2022 506

Câu 4:

Thổi khí CO dư qua 1,6g Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng Fe thu được là

Xem đáp án » 22/08/2022 392

Câu 5:

Cho 2,8 gam Fe vào 200ml dung dịch chứa Zn(NO3)2 0,2M, Cu(NO3)2 0,18M, AgNO3 0,1M. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 22/08/2022 374

Câu 6:

Hòa tan 16,8 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch K2Cr2O7 0,5M. Giá trị của V là

Xem đáp án » 22/08/2022 339

Bình luận


Bình luận